Struktura produkcji energii elektrycznej w styczniu 2021 r,

Styczniowa produkcja energii elektrycznej w Polsce wyniosła 15 825,4 GWh. Elektrownie konwencjonalne wyprodukowały 13 535,4 GWh energii, natomiast instalacje OZE – 2 192,6 GWh. Struktura produkcji energii została zdominowana przez generację w konwencjonalnych jednostkach tj. w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych na węgiel kamienny (47,7 proc.), elektrowniach na węgiel brunatny (24,3 proc.) oraz elektrociepłowniach na gaz ziemny (5,8 proc.). Wśród źródeł OZE najwięcej energii dostarczyła energetyka wiatrowa (8,1 proc.), jednostki biogazowe/biomasowe (3,3 proc.), elektrownie wodne (1,2 proc.) oraz jednostki współspalania biomasy/biogazu (1 proc.). Poniżej 1 proc. udział stanowiły elektrownie szczytowo-pompowe (0,062 proc.) oraz fotowoltaika (0,20 proc.).

Ponad 50 GW mocy zainstalowanej

Według stanu na koniec stycznia 2021 r. łączna moc zainstalowana elektryczna w KSE wyniosła 51 902,9 MW. Elektrownie konwencjonalne stanowią 37 799,4 MW, natomiast OZE – 12 690,5 MW. Najwięcej mocy zainstalowanej znajduje się w energetyce wiatrowej ( 6 447,1 MW), drugim znaczącym źródłem jest fotowoltaika z 4 115,2 MW. Warto zauważyć, że według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych łączna moc zainstalowana w fotowoltaice w KSE wyniosła 4088,9 MW (stan na 1 lutego br.)

W Polsce jest już ponad 470 tys. prosumentów OZE

Według informacji ARE na koniec stycznia 2021 r. w Polsce funkcjonowało 470 422 prosumentów OZE, co daje łączną moc zainstalowaną 2 957,6 MW. Prosumenci w styczniu 2021 r. wprowadzili do sieci OSD 20 117,0 MWh energii elektrycznej.

Prosumenci OZE to najczęściej właściciele instalacji fotowoltaicznych, których było w styczniu 470 276 (łączna moc zainstalowana 2 955,1 MW, energia wyprodukowana –  19 898,5 MWh). W Polsce są także prosumenci OZE wykorzystujący instalacje wodne (51 jednostek o łącznej mocy 1,1 MW), wiatrowe (45 jednostek o łącznej mocy 0,2 MW), hybrydowe (36 jednostek o łącznej mocy 0,5 MW), biogazowe (17 jednostek o łącznej mocy 0,6 MW) i biomasowe (17 jednostek o łącznej mocy 0,1 MW).

W styczniu przybyło 18 613 nowych instalacji OZE o łącznej mocy 179,34 MW. Najwięcej zainstalowano instalacji fotowoltaicznych (18 596) o łącznej mocy 154,94 MW. Pojawiły się także 3 instalacje wodne (łącznie 0,04 MW), 8 instalacji wiatrowych (22,32 MW), 2 instalacje biogazowe (1,01 MW), 4 instalacje biomasowe (1,02 MW).

W styczniu 2021 r. pojawiły się także 3 nowe jednostki kogeneracji o łącznej mocy 7,56 MW.

Źródło: ARE 

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom