Produkcja energii elektrycznej z fal morskich

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Szwedzki  koncern  energetyczny  Vattenfall  wraz z Wavebob (irlandzka firma  zajmująca  się  przetwarzaniem  energii  fal) zdecydowały  się  na  wspólne  przedsięwzięcie  na terenie Irlandii. W tym celu przedsiębiorstwa powołały  do  życia  spółkę  pod  nazwą  „TONN  energy”, której celem jest zbudowanie farm do odzysku energii z fal oceanicznych.

Minister Łączności, Energii i Zasobów Naturalnych Republiki Irlandii, Eamon Ryan wraz z dyrektorem TONN energy, Harvey’em Appelbe, ogłosili, że działania w Irlandii mają na celu ustanowienie tego kraju światowym  liderem  w  dziedzinie  wykorzystania  oraz  eksportowania  energii  z  odnawialnych źródeł.
Irlandzka agencja energetyczna Sustainable Energy Ireland (SEI), której zaangażowanie jest znaczące dla  powodzenia  całego  projektu, ustanowiła miejsce prac badawczo-rozwojowych u wybrzeży miasta Belmullet w hrabstwie Mayo. Ten testowy teren to jeden z istotnych elementów Rządowego Programu Energii Oceanicznej.
TONN  energy  pracuje obecnie nad osiągnięciem realnego działania na poziomie 5 MW. Jednak jej głównym celem jest budowa wodnej infrastruktury, której zainstalowana  moc  produkcyjna  wyniesie  250  MW  – ekwiwalent połowy rządowych celów na zaspokojenie potrzeb z odnawialnych źródeł energii do 2020 roku.
Przedstawiciele  firmy  Vattenfall  ogłaszają,  ¿e  ich priorytetem  jest  zmniejszenie  emisji  do  połowy w  przeliczeniu  na  jednostkę  wyprodukowanej energii do 2030 roku (w porównaniu z emisją z lat 90. XX wieku) oraz, co najważniejsze, zapewnienie neutralności emisyjnej do 2050 roku.
Łukasz Sojczyński
Źródło główne: www.idaireland.com,
Źródło pomocnicze: www.klimatdlaziemi.pl