Produkcja energii elektrycznej z fotowoltaiki mocno w górę!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Jak wynika z raportu, w październiku 2018 roku produkcja energii elektrycznej w Polsce była wyższa o ponad 7 procent niż we wrześniu. W październiku wielkość ta wyniosła 14,5 TWh. Jest to wynik zbliżony do analogicznego miesiąca ubiegłego roku. Różnica wyniosła zaledwie 1 procent.

Produkcja energii elektrycznej z fotowoltaiki mocno w górę!

Produkcja energii elektrycznej z OZE w październiku br. wyniosła ponad 2,2 TWh, czyli o 36 procent więcej niż we wrześniu! Oznaczało to jednak spadek o 12 procent w stosunku do października ubiegłego roku.

Opracowanie własne na podstawie danych ARE

Najwięcej wśród OZE, bo aż 67% wyprodukowały elektrownie wiatrowe. Na drugim miejscu elektrownie biomasowe, osiągając 17% udziału. Dzięki współspalaniu biomasy otrzymano 7% energii elektrycznej z odnawialnych źródeł. Po 4 % z energii wody i biogazu. Największy postęp nastąpił w fotowoltaice - 259% w górę w stosunku do października ubiegłego roku!

Niemal 50% produkcji z węgla

Nie jest dobrą informacją, że wciąż rośnie produkcja energii elektrycznej z węgla kamiennego. W październiku br. wynosiła 7,1 TWh. Stanowi to wzrost o 6 procent w porównaniu z analogicznym okresem roku 2017.

Węgiel brunatny pozwolił na wytworzenie blisko 4 TWh energii elektrycznej. W ten sposób zaliczono spadek o 2 procent w porównaniu do października 2017 r.

W październiku 2018 wzrosła również produkcja energii elektrycznej z gazu osiągając 959 GWh.

Bilans energii elektrycznej dla Polski

Eksport Polskiej energii elektrycznej w październiku 2018 roku wyniósł 0,7 TWh. Import zaś 1,2 TWh.

Dynamika eksportu wyniosła 117,5 procent w porównaniu do ubiegłego roku. Import natomiast 123,6 proc. r/r. Saldo wymiany zagranicznej energią elektryczną w październiku było dodatnie i wyniosło 493 GWh.

Źródło: ARE

Zobacz również