Spadek ów jest kontynuacją trendu, który rozpoczął się w zeszłym roku, kiedy to w Niemczech zmniejszeniu uległa średnia produkcja energii z systemów wiatrowych, jak podaje operatorasystemów przesyłowych (OSP). Tempo przyłączania nowych instalacji do sieci również spadło po raz pierwszy w 2010 r.

Biorąc pod uwagę sytuację w pierwszym miesiącu 2017 roku, kombinacja danych OSP oraz analiz ICIS sugerują, iż produkcja energii z wiatru będzie maleć z miesiąca na miesiąc.

miesięczna produkcja energii z wiatru w Niemczech

Miesięczna wielkość produkcji energii z wiatru w Niemczech, 2015 – obecnie, źródło: 50Hertz, TenneT, Amprion, TransnetBW

Spadły również ceny za energię elektryczną z 40,82 €/MWh (~177,57 zł/MWh) w 2015 roku do 29,27 €/MWh (~127,32 zł/MWh) w 2016 r.

Przewiduje się, że tempo wdrażania projektów wiatrowych zwolni w tym roku, wziąwszy pod uwagę to, że rząd wycofał taryfy gwarantowane i zastąpił je konkurencyjnymi aukcjami. Roczna wielkość przetargów na nowe morskie farmy wiatrowe ograniczyła się do 2,8 GW, niemniej niemieckie grupy lobbystyczne związane z energetyką wiatrową przewidują, że ilość nowych mocy wytwórczych przybrzeżnych farm wiatrowych wzrośnie z 818 MW w 2016 r. do 1,4 GW w bieżącym roku. Następnie ilość ta ma ponownie zmaleć do 1 GW w 2018 r. i w 2019 r.

Jeśli doda się wielkość mocy wytwórczych z lądowych farm wiatrowych i rozwój morskich farm wiatrowych nadal będzie postępował w takim samym tempie, w 2017 r. można oczekiwać wielkości produkcji na poziomie 8,8 GW, w 2018 r. – 9,4 GW, zaś w 2019 r. – 10 GW.

Według danych zebranych przez 50Hertz, TenneT, Amprion i TransnetBW, średnia produkcja energii z wiatru wynosiła 8,5 GW w 2016 roku, podczas gdy rok wcześniej sięgnęła 8,6 GW. Udział energii wiatrowej w miksie energetycznym Niemiec również zmniejszył się w niewielkim stopniu, z 16,7% w 2015 r. do 16,6% w zeszłym roku.

energia z wiatru w miksie energetycznym Niemiec

Udział energii wiatrowej w miksie energetycznym Niemiec, 2010-2016, źródło: Fraunhofer ISE

Opracowano na postawie: ICIS.com