Wiedza na temat przewidywanego uzysku pozwala w sposób bardziej dokładny i mniej energochłonny zaplanować włączanie i wyłączanie dodatkowych mocy wytwórczych, zarządzać w sytuacjach przeciążenia sieci, skoordynować wytwarzanie energii z OZE z jej magazynowaniem oraz usprawnić handel na towarowej giełdzie energii. 

 
Prognozowanie uzysku z PV ma zarówno wymiar globalny, dotyczący sieci krajowej (lub w przyszłości sieci europejskiej), jak i lokalny, gdyż pozwala właścicielowi instalacji tak zorganizować swoje energochłonne działania, by przypadały one na okres, gdy generowane jest względnie dużo energii elektrycznej.  Jak można zauważyć, pozyskiwanie energii z niestabilnego źródła, jakim jest fotowoltaika, pociąga za sobą wiele implikacji w kwestiach, planowania, optymalizacji czy zużycia energii elektrycznej. 
 
Rożne przeznaczenie wyników uzyskanych z prognoz wymaga zastosowania odpowiedniego podejścia. Same prognozy mogą się odnosić zarówno do pojedynczego systemu PV, jak i do ich całego kompleksu zlokalizowanego na wybranym obszarze. Celem prognozy może być uzyskanie informacji na temat przewidywanego uzysku energetycznego w danym okresie, ale też tempa zmian w ilości generowanej energii w danym przedziale czasu.
 
Fot. 1 Opracowanie uzysku z instalacji PV
 
Co więcej, metoda prognozowania zależy w znacznym stopniu od dostępności odpowiednich narzędzi oraz danych pochodzących np. ze stacji meteorologicznych, satelity, istniejących systemów PV czy numerycznych prognoz pogody. W sposób najbardziej ogólny metody prognozowania można podzielić na statystyczne oraz fizyczne, poniższy rysunek obrazuje typowe podejście do tego typu prognoz. Uzysk z instalacji PV jest funkcją istotnych zmiennych pogodowych oraz charakterystyki samego systemu. Główne czynniki oddziałujące na zmianę tego uzysku to nasłonecznienie na płaszczyznę modułów oraz temperatura otoczenia. 
 
Do niektórych modeli wprowadzane są informacje na temat kąta padania promieni oraz spektrum promieniowania, lecz równie korzystne wyniki osiągane są bez tych informacji. W zależności o horyzontu czasowego można wyróżnić prognozy od 0 do 6 godzin w przód oraz te wybiegające ponad 6 h. Prognozy dzienne, jak już wcześniej wspomniano, są wykorzystywane między innymi przez operatora w Kalifornii, pod którego obserwacją znajduje się około 200 tysięcy instalacji fotowoltaicznych. Jedną ze stosowanych prognoz jest prognoza na kolejny dzień i jest ona ogłaszana o godzinie 5:30 w dzień ją poprzedzający, a dane w niej zawarte opisują każdą z 24 kolejnych godzin począwszy od północy.
Tym samym prognoza ta jest podawana dla uzysku, który będzie miał miejsce w przedziale następnych 18,5 do 42,5 godziny. Druga wykorzystywana prognoza ma znacznie krótszy horyzont czasowy, dotyczy kolejnej nadchodzącej godziny i jest ona publikowana na 105 min przed jej początkiem. Co więcej, prognoza ta zawiera również informację na temat 7 następujących godzin. Operator rozważa również (informacja na rok 2013) wprowadzenie prognoz w interwale 5-minutowym. 
 
Jakub Jurasz AGH Akademia Gorniczo-Hutnicza Wydział Zarządzania 
Literatura: 
• B. Espinar i in. Photovoltaic Forecasting: A state of the art, 5th European PV-Hybrid and Mini-Grid Conference, Tarragona: Spain (2010) 
• P. Bacher, H. Madsen, H. Nielsen, Online short-term solar power forecasting, Solar Energy 83 (2009) 
• M. Girodo, Solarstrahlungsvorhersage auf der Basis numerischer Wettermodelle, praca doktorska, Uniwersystet w Oldenburgu, (2006) 
• E. Lorenz i in. Irradiance Forecasting for the Power Prediction of Grid-Connected Photovoltaic Systems, Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, (2009) 
• Photovoltaic and Solar Forecasting: State of the Art, Report IEA PVPS T14-01:2013 
• E. Lorenz i in. PV Power Prediction in Germany. Dostęp: http://iea-pvps.org/ 20.09.2014. 
 
Cały artykuł w GLOBEnergia 1/2015