Prognozy dla globalnego rynku energii i ochrony środowiska

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

inteligentne miasta

Firma Frost & Sullivan prezentuje prognozy dla globalnego rynku energii i ochrony środowiska, będące rezultatem raportu „2013 Search for Growth”. W badaniu wzięło udział 1835 menedżerów wyższego szczebla z ponad 40 państw. Urbanizacja i inteligentne miasta, zwrot w stronę wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł gazu oraz możliwości wypływające z rosnącej świadomości proekologicznej i uregulowań prawnych, będą głównymi tematami w 2014 roku i w następnych latach.

„Zespół ds. badań rynku energii globalnej firmy doradczej Frost & Sullivan wykorzystał wyniki powyższego raportu i opracował listę obszarów, które mają szansę na największy rozwój” – powiedział John Raspin, partner z londyńskiego oddziału firmy.

Zgodnie z wynikami badania, z punktu widzenia uczestników rynku energii i ochrony środowiska czynnikiem wpływającym na dynamikę sektora będą urbanizacja i inteligentne miasta. W nadchodzących dziesięcioleciach coraz większy odsetek globalnej populacji będzie żyć w miastach i na terenach zurbanizowanych. Rosnące zagęszczenie coraz większych skupisk ludności wiąże się z licznymi wyzwaniami, wśród których można wymienić następujące:
• Miasta będą dysponować większymi przychodami, a rosnąca klasa średnia będzie konsumowała coraz więcej różnych dóbr i zasobów, energii, wody, wytwarzając przy tym coraz więcej odpadów i zanieczyszczając środowisko
• Problem rosnącej ilości odpadów i zanieczyszczeń zwiększy popyt na bardziej czyste i efektywne źródła energii i środki transportu
• Miasta inteligentne, które efektywniej wykorzystają istniejące zasoby dzięki lepszym metodom monitoringu, kontroli i koordynacji usług oraz infrastruktury, zaoferują mieszkańcom wyższą jakość życia i będą bardziej atrakcyjne dla biznesu

Inteligentne systemy są stosowane w sektorze przesyłu i dystrybucji energii (ang. transmission and distribution,T&D), a obecnie wkraczają także do budynków handlowych i mieszkalnych.

Pojawienie się gazu łupkowego i oleju łupkowego w branży ropy naftowej i gazu (ang. oil and gas, O&G) również w coraz większym stopniu wpływa na sektor energii i środowiska naturalnego. W Stanach Zjednoczonych gaz ziemny zastąpił węgiel w roli głównego paliwa do produkcji energii elektrycznej. W Chinach znajdują się bogate, choć trudno dostępne pod względem technicznym złoża łupków i ewentualne rozpoczęcie ich eksploatacji mogłoby dodatkowo wzmocnić znaczenie tego państwa na arenie globalnej. Europa wiąże z gazem łupkowym nadzieje na wzbogacenie własnych źródeł energii, ale pamiętając równocześnie o kwestiach dotyczących ochrony środowiska.

Zagadnienia ochrony środowiska, które podmioty działające w tej branży podnoszą jako najważniejszy obszar zainteresowania, są problemem towarzyszącym wydobyciu gazu łupkowego, gdyż wiążą się z potencjalnymi możliwościami rozwoju miast inteligentnych.

Na podstawie wyników tego samego raportu firma Frost & Sullivan wskazała także 10 technologii i rynków, których pojawienia się należy oczekiwać w roku 2020. Są to: efektywność energetyczna i inteligentne budynki, rewolucja oświetleniowa LED, rozproszona produkcja energii elektrycznej w małej skali (ang. Small-scale Distributed Generation), inteligentne sieci i inteligentna energia, zaawansowane akumulatory i magazynowanie energii, fotowoltaika słoneczna (PV), Energy Harvesting, pozyskiwanie energii z odpadów, elektrownie opalane gazem i eksploatacja gazu łupkowego.

Źródło: Frost & Sullivan