Rok 2016 zapowiada się rokiem przełomowym i bardzo pozytywnym dla sektora geotermii – głębokiej geotermii. 

 
Tak optymistyczne perspektywy są efektem obrad podczas COP21 w Paryżu. Biorąc pod uwagę ostateczny cel jaki zobowiązano się globalne osiągnąć, naukowcy szacują, że można oczekiwać przyrostu mocy zainstalowanych w geotermii do 40 GW do 2020r. 
 
USA, Indonezja i Meksyk mają szanse utrzymać swoją pozycję liderów w branży geotermalnej. Regiony perspektywiczne na Karaibach, w Chile i Kenii są w trakcie zaawansowanych badań i mogą one też intensywnie przyczynić się do uruchomienia nowych inwestycji. 
 
Wśród przeszkód w rozwoju geotermii jest niepewność o podstawy prawne – aspekty czysto polityczne, opóźnienia z wydawaniu licencji i same procesy uzyskiwania koncesji, wysokie koszty początkowe wiercenia oraz ciągle ryzyko związane z poszukiwaniem. 
28 krajów i 19 organizacji branżowych zobowiązało się w oficjalnym komunikacie, że zamierzają poprawić działania poszukiwawcze i wiertnicze  oraz stworzyć usługi doradcze, które umożliwią łatwiejsze prowadzenie inwestycji zarówno państwowych jak i prywatnych. 
 
Inicjatywa Klimatyczna we wrześniu ubiegłego roku poinformowała, że finanse publiczne dla energetyki geotermalnej muszą wzrosnąć od 7.4 miliarda dolarów do  73 miliarda dolarów, czyli blisko dziesięciokrotnie aby spokojnie prowadzić inwestycje prywatne.  Azjatycki Bank Rozwoju w październiku ubiegłego roku uruchomił dofinansowanie w łącznej kwocie 500 milionów dolarów na pożyczki dla regionu Indonezji na rzecz zwiększenia energii odnawialnej poprzez zachęty finansowe dla rozwoju energetyki geotermalnej, biomasy i małych elektrowni wodnych. Ponadto Wschodnie Karaiby będą korzystać z nowej puli kredytów i dotacji w łącznej kwocie 71,5 mln dolarów.   
Na początku grudnia 2015 roku, sojusz 54 krajów nazywany Unią Afrykańską za 20 mld dolarów opracowuje program rozwoju energetyki odnawialnej, w tym geotermalnej na 10 GW. Zespół powiedział, że będzie skoncentrować się na wspieraniu rozwoju projektów geotermalnych w Afryce Wschodniej w Rift Valley i projektów wiatrowych w północnej Afryce.
 
Źródło: renewableenergyworld.com


POBIERZ APLIKACJĘ MOBILNĄ GLOBEnergia Plus !

appstore        google play