Oto kilka prognoz rozwoju światowego rynku pomp ciepła, zawartych w najnowszej publikacji zatytułowanej „Heat Pumps Market: Global Industry Analysis and Oportunity Assessment, 2016 – 2026”, opracowanej przez Future Market Insights.

Obecnie, światowa sprzedaż pomp ciepła wyceniana jest na około 6.5 mld dolarów. Dane z końca 2016 roku pokazują, że w stosunku do analiz z końca 2015 roku, czyli tylko w okresie ostatniego roku, światowa sprzedaż pomp ciepła wzrosła o 5,8%.

Europa Zachodnia ma 40,7% udział w światowym rynku. W kolejnych latach objętych analizą, to kraje Azji i Pacyfiku ( wyłączając Japonię) będą cechowały się najwyższą stopą wzrostu sprzedaży tych urządzeń.

Oczekuje się, że w najbliższych latach nastąpi gwałtowny wzrost światowej branży budowlanej z równoczesnym trendem na budynki przyjazne środowisku zwłaszcza w Chinach, Japonii, Stanach Zjednoczonych, Korei Południowej i Europie. Taki trend może napędzać inwestycje w pompy ciepła. Co ważne, kraje takie jak USA, Japonia, Australia i kraje Unii Europejskiej udzielają dotacji na zakup pomp ciepła w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Ma to zachęcać do korzystania z odnawialnych źródeł energii do ogrzewania i chłodzenia. Ciągle jednak barierą dla swobodnego rozwoju tej branży są wysokie koszty inwestycyjne i niska świadomość społeczna na temat samych urządzeń, jak i korzyści, jakie płyną z ich użytkowania.

Globalny rynek pomp ciepła jest podzielony na typy produktów (gruntowe, powietrzne, hybrydowe), czynniki chłodnicze (HFC, amoniak, CO2, węglowodory, inne), ze względu na źródło energii do zasilania (energia elektryczna, gaz) oraz ze względu na rodzaj odbiorcy/użytkownika (obiekty mieszkalne, handlowe, przemysłowe).

I tak ze względu na typ produktu dominuje segment powietrznych pomp ciepła. W najbliższych latach nie przewiduje się w tym temacie zmian – to właśnie takie urządzenia pod względem wartości i ilości będą dominować na rynku. Wszystko przez dużych inwestorów przemysłowych w Europie Zachodniej.

Jak oceniają autorzy raportu, powietrzne pompy ciepła są trudną konkurencją dla pomp gruntowych ze względu na stosunkowo niskie koszty inwestycyjne i tanią eksploatację. Właśnie ten segment pomp ciepła zarejestruje w najbliższych latach około 8% wzrost.

Ze względu na źródła zasilania, dominują pompy ciepła zasilane energią elektryczną i nadal będą dominować ze względu na ich dostępność i niższe koszty w wielu częściach świata.   Do 2026 roku ich wzrost szacowany jest o 7,2%.

Najwięcej pomp ciepła sprzedaje się do sektora mieszkalnego, który stanowi 55% rynku (dane na koniec 2016 roku).

Źródło: Future Market Insights

Redakcja GLOBEnergia