Najnowsze wydanie IEA – Medium-Term Renewable Market Report – pokazuje, że tempo wzrostu OZE pomiędzy 2015 a 2021 rokiem będzie o 13 % większe niż przewidywano rok temu, a to głównie za sprawą silniejszego wsparcia politycznego w USA, Chinach, Indiach oraz Meksyku. W podanym okresie koszty spadną najprawdopodobniej o 25% w sektorze PV oraz o 15 % w przypadku lądowej energetyki wiatrowej.

Ostatni rok stanowił punkt zwrotny w rozwoju OZE. Na czele z energetyką wiatrową i słoneczną, odnawialne źródła energii reprezentowały ponad połowę nowej zainstalowanej mocy w skali globalnej, która osiągnęła rekordową wartość 153 GW – o 15 % więcej w stosunku do roku poprzedniego. Tak duże uzyski powodowane były głównie dodaniem 66 GW mocy z instalacji wiatrowych oraz 49 GW mocy z PV.

Odnotowano też, że w zeszłym roku na całym świecie każdego dnia instalowano około pół miliona paneli słonecznych. W Chinach w 2015 roku co godzinę montowano dwie nowe turbiny wiatrowe.

Jesteśmy świadkami transformacji światowego rynku energii na czele z OZE i, tak jak w przypadku innych sektorów, środek ciężkości odnawialnych źródeł energii przesuwa się w kierunku dopiero wyłaniających się rynków – mówi dr Fatih Birol, dyrektor wykonawczy IEA.

Za tym niezwykłym osiągnięciem stoi wiele czynników: większa konkurencja, większe wsparcie polityczne na kluczowych rynkach oraz udoskonalenia technologiczne. Konieczność ograniczenia zmian klimatycznych jest istotnym czynnikiem rozwoju OZE, jednak nie jedynym. W wielu krajach redukcja zanieczyszczenia powietrza oraz dywersyfikacja dostaw energii w celu poprawy bezpieczeństwa energetycznego odgrywa równie znaczącą rolę w rozwoju niskoemisyjnych źródeł energii, w szczególności we wzrastających rynkach Azji.

Przez następne pięć lat OZE pozostaną najszybciej rozwijającym się źródłem energii elektrycznej, zaś ich udział wzrośnie z 23 % w 2015 roku do 28 % w 2021 roku.

Pomimo tego, że rok 2015 był rokiem wyjątkowym dla rozwoju OZE, wciąż należy zachować pewną dozę ostrożności. W wielu krajach nie istnieją stabilne ramy polityczne, co spowalnia tempo inwestycji. Ponadto istotną barierę stanowią koszty finansowania w wielu rozwijających się państwach.

Raport IEA identyfikuje liczne ramy polityczne i rynkowe, które mogą przyspieszyć wzrost mocy z OZE o prawie30 % w ciągu następnych pięciu lat, co pomoże w zrealizowaniu długoterminowych celów klimatycznych.

Mam przyjemność oznajmić, że zeszły rok był rokiem rekordowym dla OZE, a nasze przewidywania, co do wzrostu w ciągu kolejnych pięciu lat, są teraz bardziej optymistyczne – mówi dr Birol – Niemniej nawet te wysokie oczekiwania pozostają skromne wobec ogromnego niewykorzystanego potencjału OZE. IEA będzie współpracować z rządami państw na całym świecie w celu maksymalizacji wdrażania odnawialnych źródeł energii w nadchodzących latach.

Opracowano na podstawie: International Energy Agency