Agroenergia

Celem programu Agroenergia jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym. Realizacja programu przewidziana jest na lata 2019 – 2025, przy czym umowy mogą być podpisywanie do 2023 r., a środki będą wypłacane do 2025 r. Całkowity budżet programu wynosi 200 milionów złotych, a nabór odbywa się w trybie ciągłym.

Nabór ciągły oznacza, że złożone wnioski – po ogłoszeniu nowego naboru – będą oceniane na bieżąco, a nie porównywane do siebie, jak to się dzieje w przypadku naborów konkursowych.

Beneficjentem w programie Agroenergia mogą zostać osoby fizyczne lub prawne, które są właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni od 1 ha do 300 ha. Przedsięwzięcia, które kwalifikują się do dofinansowania polegają na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznych o mocy od 10 kW do 50 kW, instalacji wiatrowych o mocy od 10 kW do 50 kW, pomp ciepła o mocy od 10 kW do 50 kW, instalacji hybrydowej, lub zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla wymienionych wyżej instalacji. W programie Agroenergia przysługuje dofinansowanie w formie dotacji, czyli bezzwrotnej formy dofinansowania.

Nabór do programu

Ostatni nabór do programu Agroenergia został zakończony w połowie grudnia 2019 roku. Redakcja GLOBenergia.pl pod koniec 2020 r. zapytała NFOŚiGW o dalsze plany wobec tego programu.

Według odpowiedzi, którą otrzymaliśmy od Rzecznika NFOŚiGW, obecnie trwa współpraca z Ministerstwem Klimatu i Środowiska nad dalszą zmianą programu Agroenergia. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie informował o nowym naborze po finalizacji tych rozmów.

Planowany termin

Na oficjalnej stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakładce Nabór wniosków – Informacja o naborach wniosków w roku 2021 pojawiła się data planowanego uruchomienia programu. Jest to czerwiec 2021 r. Z kolei planowana data zakończenia naboru to III kwartał 2021 r. Nabór wniosków ma dalej przebiegać w trybie ciągłym.

Informacja o planowanej dacie uruchomienia naboru w programie Agroenergia, Źródło: NFOŚiGW

Trzeba jednak pamiętać, że podane terminy na stronie WWW są orientacyjne, a oficjalne informacje będą potwierdzane w komunikatach przed ogłoszeniem naborów.

Redakcja GLOBEnergia