Aktualności Aktualności

Program Czyste Powietrze – nabory ruszą 1 września?

Zdjęcie autora: Anna Będkowska

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia
zielone certyfikaty

Jak wynika z informacji pozyskanych przez redakcję GLOBEnergia, trwają intensywne prace nad programem. Na wiele pytań nadal odpowiedź brzmi „nie wiadomo”, ale po kontaktach z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej klaruje się powoli scenariusz wydarzeń związanych z tym programem.

Po pierwsze szkolenia

NFOŚiGW zajmuje się obecnie szkoleniami pracowników poszczególnych WFOŚiGW. Kolejnym etapem będą szkolenia przeprowadzane na terenie gmin, dla pracowników gminnych zajmujących się doradztwem energetycznym, jak i dla mieszkańców. Będą je przeprowadzać m. in. pracownicy WFOŚiGW, którzy obecnie dzielą się tematami i obowiązkami.

Z oficjalnych informacji wynika, że szkolenia potrwają do października. Zapytaliśmy przedstawicieli WFOŚiGW, czy nabory zostaną uruchomione dopiero po zakończeniu szkoleń, ale jednoznacznej odpowiedzi niestety nie otrzymaliśmy. Pracownicy podejrzewają, że nie jest to jednak konieczne, by nabory uruchomione zostały dopiero po zakończeniu szkoleń.

Co więcej, datą uruchomienia naboru wniosków jednego z Funduszy jest 1 września z założeniem, że termin ten może ulec przesunięciu. W innym Funduszu dowiedzieliśmy się, że 1 września dopiero ruszą szkolenia.

Dokumenty – na razie tylko wersje robocze

Na dzień dzisiejszy z racji na roboczy charakter dokumentów wdrożeniowych, fundusze nie chcą udzielać szczegółowych informacji na temat Programu Czyste Powietrze.

Co do dokumentów wiadomo, że wnioski będą przyjmowane przez WFOŚiGW, ale forma ich składania nie jest jeszcze ostatecznie potwierdzona. Możliwe będzie składanie wniosków w formie papierowej, ale rozważane są też systemy informatyczne m. in. generator wniosków. System informatyczny jest dopiero tworzony.

Audyty – będą konieczne, czy nie?

W początkowych pracach nad programem zakładano, że do złożenia wniosku potrzebny będzie audyt energetyczny budynku. Dyskutowano na temat tego, kto pokryje jego koszty, czy będzie wliczany w koszty dofinansowania i czy w ogóle jest konieczny.

Redakcja GLOBEnergia dotarła do informacji, że audyt nie będzie koniecznością. To znaczy może być wykonany, ale nie musi. We wzorze wniosku znajdzie się prawdopodobnie uproszczony formularz charakteryzujący obiekt, który może wypełnić właściciel.

Początkowo zakładano, że zasady realizowania programu będą spójne we wszystkich WFOŚiGW. Z informacji jakie znajdujemy chociażby na oficjalnych stronach Funduszy wynika, że nie do końca tak będzie. Rozbieżne są chociażby informacje o zasadach naboru. Jeden z WFOŚiGW informuje, że nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym i złożone wnioski będą rozpatrywane na bieżąco. Z drugiej strony są Fundusze, które nie ustaliły jeszcze zasad naboru. Możliwe zatem, że nabory będą podzielone na konkretne okresy.

https://globenergia.pl/szczegoly-programu-czyste-powietrze-pompy-ciepla-priorytetem-a-na-pv-tylko-pozyczki/