NIK prowadzi kontrolę

Wiceprezes poinformował podczas posiedzenia, że obecnie Najwyższa Izba Kontroli realizuje kontrolę programu Czyste Powietrze. NFOŚiGW zarządza tym przełomowym programem rządowym Czyste Powietrze, który przewiduje budżet w wysokości 103 mld zł na wymianę źródła ciepła i termomodernizację budynków.

Powiedział, że temat jakości powietrza stanowi duże wyzwanie, natomiast poprawa jakości powietrza jest bardzo długim procesem. Głównym narzędziem służącym poprawie jakości powietrza jest program Czyste Powietrze uruchomiony 18 września 2018 roku. Na początku był obarczony kilkoma problemami. NFOŚiGW organizuje cotygodniowe spotkania statusowe, podczas których analizowany jest program i jego postępy.

– Obecnie prowadzona jest kontrola realizacji programu Czyste Powietrze przez Najwyższą Izbę Kontroli. Kontrola była i jest prowadzona w WFOŚ-ach, gminach wdrażających program, obecnie jest także prowadzona w Ministerstwie Klimatu i Środowiska – powiedział Mirowski.

Wpłynęło już ponad 321 tys. wniosków

Program Czyste Powietrze znacznie przyśpieszył – podkreślił wiceprezes NFOŚiGW. Obecne warunki programu powodują, że Polacy coraz częściej sięgają po te narzędzie. Nie wszystkich stać na przeprowadzenie tak kompleksowego procesu, dlatego wprowadzono ścieżkę bankową. Obecnie już trzy banki mają prowadzą akcję kredytową, w ramach której beneficjenci mogą skorzystać z preferencyjnych kredytów antysmogowych.

Kolejnym elementem jest współpraca z gminami. Umowę o realizacji programu podpisało już prawie 2 tys. jednostek samorządowych. Z ostatniej szansy na zgłoszenia do programu Czyste Powietrze i bonusów (termin minął 15.09) skorzystało 108 gmin. Do 30 września mają być podpisane umowy.

Na początku funkcjonowania programu tygodniowo wpływało ok. 1000-1200 wniosków. Obecnie do wfoś-ów składanych jest o 4-4,5 tys wniosków w ciągu jednego tygodnia, co oznacza znaczne przyśpieszenie na przestrzeni kilku lat.
Według danych na dzień 24 września, w programie Czyste Powietrze wpłynęło 321 tys. wniosków, pozytywnych decyzji wydano 267 tys., podpisano 250 tys.umów z beneficjentów. Wypłacono środki na podstawie 150 tys. wniosków. Mirowski zwrócił uwagę, że beneficjent ma 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku na przeprowadzenie inwestycji, więc dużo zależy od realizacji zadania przez beneficjenta.

W planie trzecia część programu Czyste Powietrze

NFOŚiGW razem z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Polskim Alarmem Smogowym, jednostkami samorządu terytorialnego oraz Pełnomocnikiem premiera ds. Programu Czyste Powietrze, stworzył zespół, którego zadaniem jest opracowanie trzeciej części programu. Będzie ona przeznaczona dla osób najuboższych. Mirowski poinformował, że będzie jeszcze wyższy poziom dofinansowania, łatwiejszy dostęp do środków (opcja prefinansowania, a nie refinansowania). Z pierwszymi elementami NFOŚiGW będzie gotowy na początku 2022 roku.

Redakcja: Patrycja Rapacka

 

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom