Program Czyste Powietrze przyspieszył, trwają prace nad kolejną częścią 

NIK prowadzi kontrolę Wiceprezes poinformował podczas posiedzenia, że obecnie Najwyższa Izba Kontroli realizuje kontrolę programu Czyste Powietrze. NFOŚiGW zarządza tym przełomowym programem rządowym Czyste Powietrze, który przewiduje budżet w wysokości 103 mld zł na wymianę źródła ciepła i termomodernizację budynków. Powiedział, że temat jakości powietrza stanowi duże wyzwanie, natomiast poprawa jakości powietrza jest bardzo długim … Czytaj dalej Program Czyste Powietrze przyspieszył, trwają prace nad kolejną częścią