Program Czyste Powietrze, którego głównym celem jest redukcja smogu powstającego z ogrzewania budynków jednorodzinnych, mógłby być także szansą na rozwój nowoczesnej energetyki obejmującej bardzo duży sektor budownictwa jednorodzinnego. Zgodnie z danymi GUS, liczba tych budynków wynosi w Polsce około 5,5 mln i mieszka w nich ponad 50% Polaków.

Program Czyste Powietrze, gdyby w systematyczny sposób promował właściwą kolejność działań poprawiających efektywność energetyczną, mógłby dać podstawy ku rozwojowi nowoczesnej energetyki, nie tracąc przy tym swojego głównego celu – redukcji smogu.

Rozwój nowoczesnej energetyki a program Czyste Powietrze

Tymi nowoczesnymi rozwiązaniami energetycznymi – wykorzystywanymi również na szczeblu lokalnym, np. gminnym – są m.in.: klastry energii, energetyka rozproszona, narzędzia służące optymalizacji zużycia energii przez odbiorców końcowych (np. DSR, od ang. demand side response).

Ta właściwa kolejność działań modernizacyjnych budynków to kierunek od zmniejszenia zapotrzebowania na energię do doboru odpowiednich systemów ogrzewania (np. automatyką) i źródeł ciepła (w tym odnawialnych).

Przedstawiona kolejność działań, wykonywana na istniejących zasobach budynków, znacznie ułatwiałaby również integrację systemów grzewczych budynku z infrastrukturą zewnętrzną. Jest to istotne pod kątem planowania dostaw energii i wpływania na zmiany zapotrzebowania energii u odbiorców końcowych tak, aby wpisywały się w bieżące możliwości strony podaży energii.

Inicjatywami o zasięgu lokalnym, w których mógłby być wykorzystany potencjał Czystego Powietrza, jest pomysł tzw. klastrów energii i spółdzielni energetycznych – Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2015 poz. 478, z późn. zm. ), w których jednym z celów, oprócz produkcji energii z OZE, jest m.in. pokrywanie pewnej części zapotrzebowania na energię z własnych, lokalnych źródeł.

O zaletach

Skierowanie większego nacisku działań modernizacyjnych budynków w pierwszej kolejności na zmniejszenie zapotrzebowania w energię ma kilka podstawowych zalet:

  • poprawi bilans zapotrzebowania na energię danego klastra energii lub spółdzielni energetycznej, a co za tym idzie – wpłynie dodatnio na lokalną politykę dostępnych surowców energetycznych;
  • poprzez redukcję zapotrzebowania na moce chwilowe, a w tym także na moc szczytową, nie tylko pojedynczych budynków, ale także zapotrzebowanie na moce energii grzewczej i elektrycznej całego obszaru, przyczyni się od optymalnego doboru wielkości źródeł energii, w tym w szczególności źródeł energii odnawialnej;
  • ułatwi integrację z tzw. inteligentną infrastrukturą (ang. smart grid) uwzględniającą np. magazyny energii i rozwiązania związane z elektromobilnością.

 

Konrad Witczak

Ekspert ds. zrównoważonego rozwoju w firmie ROCKWOOL Polska