Program Czyste Powietrze to absolutnie najważniejszy program wsparcia dla branży grzewczej i termomodernizacyjnej. Jeżeli będzie dobrze przeprowadzony i jeśli zostaną wyciągnięte odpowiednie wnioski z błędów poprzednich programów wsparcia, ma on szansę być masowym i skutecznym programem. Widać to po zainteresowaniu, które wzbudza wśród potencjalnych beneficjentów. Program ten ma szansę ustrzec się błędów innych programów, w których lekceważone były lub są obowiązujące przepisy w Polsce. Mowa tutaj chociażby o konieczności przekazywania etykiet energetycznych, czy kart produktów zgodnie z wymogami ekoprojektu. Wiele programów dopuszcza możliwość obchodzenia prawa czy łamania prawa obowiązującego w Polsce.

Jako branża, będziemy starali się do tego nie dopuścić.

Konsekwencją wdrożenia m. in programu Czyste Powietrze będzie ekspansja rynku powietrznych pomp ciepła. Można więc przewidywać dalszy spadek cen, przy zwiększonej produkcji tych urządzeń. Rynek pomp ciepła będzie się cały czas zmieniał, zarówno jeżeli chodzi o konstrukcje, czynniki chłodnicze, efektywność, czy o cenę. Nowe wymogi dla nowobudowanych budynków będą mocno wspierać zastosowanie pomp ciepła i fotowoltaikę. Te dwie technologie zaczną się teraz wzmacniać z racji obniżania kosztów produkcji i kosztów inwestycji.

Program Czyste Powietrze do zmiany?

Moim zdaniem – obecnie obowiązująca wersja programu Czyste Powietrze ulegnie zmianie. W treści programu są takie zapisy, które w mojej ocenie będą wymagały korekty. Dlaczego? W jakim kierunku powinny pójść zmiany zapisów?

Idealną okazją do rozmowy o tym programie będzie Kongres Trendy Energetyczne, który odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2018 w Krakowie. Najważniejszą rzeczą, która będzie pokazana na Kongresie to kwestia nowych wymogów udziału OZE dla Polski, które w przypadku budynków będą znacząco wyższe niż do tej pory. To oznacza, że w nowych, jak i istniejących budynkach właściwie wszystkie źródła odnawialne będą bardzo mocno preferowane.

Pompy ciepła – trzy razy na tak!

Ponieważ nie ma zbyt dużego wyboru, jeżeli chodzi o ogrzewanie budynków, pozostaje tylko kilka technologii. Pompy ciepła są tą technologią, która będzie z jednej strony pasować do trendu odchodzenia od technologii emisyjnych, (chodzi tutaj o program Czyste Powietrze), a z drugiej strony jest ona efektywną technologią, generującą niskie koszty eksploatacyjne i idealnie wpisujące się w trend poszanowania energii.

Z trzeciej strony, dają duży udział odnawialnych źródeł energii, wielokrotnie większy niż np. w przypadku zastosowania kolektorów słonecznych.
Jest i będzie to jedyna technologia wykorzystująca OZE, która jest technologią bezobsługową i bezemisyjną czyli nie powodującą tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza.

 

Paweł Lachman

Prezes Zarządu PORT PC