Dopłaty w maju lub czerwcu 2021 r.

Przedstawiciel resortu poinformował, że przygotowywane są programy związane z przekształceniem Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, który został przekazany jako zobowiązanie wieloletnie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

– W tej chwili trwa notyfikacja przepisów pomocy publicznej w Komisji Europejskiej i chcielibyśmy w perspektywie kilku miesięcy – mam nadzieję, że będzie to możliwe w maju lub czerwcu – ogłosić nabór wniosków do programu finansowania zakupu samochodów z napędami elektrycznymi, głównie dla przedsiębiorców, tych którzy pracują głównie w miastach – powiedział Zyska podczas kongres POWERPol, cytowany przez ISB News.

Przedstawiciel dodał, że trwają pracę nad nowelizacją ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która przewiduje szereg ułatwień korzystania z systemu ładowania. Kwestie bezpieczeństwa zostały uzgodnione z Urzędem Dozoru Technicznego.

Trwają prace nad programem

Zyska poinformował także w odpowiedzi na interpelację z dnia 18 lutego br., że w NFOŚiGW trwają prace nad uruchomieniem dofinansowania do zakupu pojazdów elektrycznych, który skierowany będzie do osób fizycznych, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców. Prowadzone są obecnie rozmowy z KE w celu uzgodnienia warunków udzielania pomocy publicznej. Uruchomienie programu planowane jest na pierwszą połowę 2021 r.

W tym roku resort planuje  uruchomienie kolejnych programów wsparcia dla sektora elektromobilności. Od 1 kwietnia 2021 r. obowiązywać będzie również nowa taryfa dedykowana dla stacji ładowania samochodów elektrycznych. Wprowadzona taryfa ma na celu ułatwienie rozwoju elektromobilności w pierwszym okresie funkcjonowania rynku ładowania pojazdów elektrycznych, w którym liczba pojazdów elektrycznych korzystających z usług ładowania nie jest proporcjonalna do stałych kosztów związanych z zapewnieniem dostaw energii dla infrastruktury ładowania.

W pierwszej połowie roku planowane jest również przyjęcie nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach. W dniu 20 listopada 2020 r. rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu, w ramach których uwagi zgłosiło około 80 podmiotów. Wśród proponowanych zmian znajduje się wyznaczenie obowiązku tworzenia stref czystego transportu w miastach liczących powyżej 100 000 tys. mieszkańców, gdzie występuje przekroczenie norm poziomu stężenia średniorocznego zanieczyszczenia dwutlenkiem azotu NO2. Będzie możliwości ich utworzenia na terenach wszystkich gmin oraz określenia indywidualnych uprawnień przez JST do wjazdu na jej teren.

Ponadto wprowadzone zostaną ułatwienia w zakresie instalacji punktów ładowania znajdujących się w budynkach dla mieszkańców tych budynków oraz ułatwienia w zakresie budowy stacji ładowania.

Wiceminister poinformował także, że w resorcie Klimatu i Środowiska trwają prace nad trzema rozporządzeniami tj. projektem rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania mocy przyłączeniowej dla wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk postojowych związanych z budynkami użyteczności publicznej oraz budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi (dokument został przekazany do notyfikacji technicznej); projektem rozporządzenia w sprawie porównywania cen paliw alternatywnych z cenami benzyny silnikowej oraz oleju napędowego (dokument jest na etapie prac koncepcyjnych); projektem rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań technicznych, jakie muszą spełniać punkty zasilania jednostek pływających energia elektryczna z lądu (dokument jest na etapie prac koncepcyjnych).

Liczba samochodów EV w Polsce zbliża się do 20 tys.

Według danych PSPA i PZPM w Polsce jest już zarejestrowanych łącznie 19 671 samochodów osobowych z napędem elektrycznym (stan na koniec stycznia 2021 r.). Flota ekologicznych samochodów poruszających się po polskich drogach jest zdominowana przez samochody w pełni elektryczne czyli BEV (ang. Battery Electric Vehicles). Stanowią one 52 proc. floty, co odpowiada 10 294 szt. pojazdów elektrycznych.

Źródło: Sejm/ISB News

 

Redakcja GLOBEnergia