Aktualności Aktualności

Program grantowy i program parasolowy krok po kroku

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Fotowoltaika na domach

Projekty grantowe i parasolowe dotyczą przede wszystkim instalacji sektora OZE, takich jak fotowoltaika, kolektory słoneczne, pompy ciepła czy kotły na biomasę. Coraz częściej jednak pojawiają się również możliwości realizowania w tej formule projektów obejmujących kotły gazowe, a nawet kotły na paliwa stałe.

Projekty skierowane do mieszkańców to przede wszystkim realna szansa na poprawę jakości powietrza i walkę z niską emisją w skali całej gminy, a nawet szerszej, jeżeli w grę wchodzi projekt partnerski, realizowany przez konsorcjum kilku samorządów. Przedsięwzięcia tego typu cieszą się olbrzymim zainteresowaniem mieszkańców ze względu na bardzo wysokie poziomy dofinansowania, które rozpoczynają się od 60%, ale mogą dochodzić nawet do 100% tzw. kosztów kwalifikowanych!

Do niedawna dominowały tzw. projekty parasolowe, które jednak coraz częściej zastępowane lub uzupełniane są przedsięwzięciami realizowanymi w formule grantowej. Poniżej zamieszczamy krótką charakterystykę obu typów projektów, ich wady i zalety oraz zasadnicze różnice między nimi.

Projekty grantowe i parasolowe - krok po kroku


Po cały artykuł zapraszamy do GLOBEnergia 1/2018


Porównaniu projektów grantowych i parasolowych

Niezależnie od typu projektu nie zmienia się jedno – inicjatywa związana z podjęciem projektu, a następnie rekrutacja chętnych oraz złożenie wniosku aplikacyjnego leży najczęściej po stronie gminy lub związków partnerskich gmin, takich jak Lokalne Grupy Działania czy związki subregionalne.

Program parasolowyProgram grantowy
Poziom
dofinansowania
Zazwyczaj 60–85%Do 100% kosztów netto instalacji,
ale nie więcej niż kwota maksymalna
ustalona przez gminę
WłasnośćWłasność gminy w ciągu 5-
letniego okresu trwałości
Własność mieszkańca
Wykonawca
instalacji
Jeden dla wszystkich
uczestników projektu,
wybierany przez gminę w
ramach postępowania
przetargowego
Każdy uczestnik programu sam
wybiera wykonawcę
Serwis, ubezpieczenie
itp. w 5-letnim
okresie trwałości
Najczęściej ponoszone przez
gminę lub (przynajmniej
częściowo) przerzucane na
generalnego wykonawcę
Ponoszone przez mieszkańca

Kształt poszczególnych projektów (dobór technologii, skala projektu itp.) musi być dostosowany do obowiązujących wytycznych oraz kryteriów punktowych. Wszystko po to, aby projekt miał jak najwyższą szansę na uzyskanie dotacji, gdyż w konkursach startuje dużo więcej gmin niż jest środków do dyspozycji. Kluczem jest więc odpowiednio przygotowana dokumentacja techniczna oraz aplikacyjna, a także, dzięki szeroko zakrojonym działaniom informacyjno- edukacyjnym, dobrze poinformowani mieszkańcy.

Patryk Swoboda
Prezes Zarządu Planergia Sp. z o.o.


Po cały artykuł zapraszamy do GLOBEnergia 1/2018