NFOŚiGW pragnie poinformować o organizacji tygodnia konsultacyjnego, w terminie 24-26 oraz 29-30 czerwca, wniosków do KE w ramach Programu LIFE.

 
Zapraszamy Państwa do zgłaszania się do uczestnictwa w konsultacjach z naszymi ekspertami wraz z konkretnymi propozycjami projektów. Konsultacje będą miały charakter indywidualnego, 1,5 godz. spotkania w siedzibie NFOŚiGW, w trakcie którego przedyskutowany zostanie cel i zakres przygotowanego przez Państwa projektu LIFE.
 
 Zgłoszenia prosimy kierować na adres sylwia.bankowska@nfosigw.gov.pl do 22 czerwca do godz. 15.00, więcej informacji pod numer tel. +22 45 90 304. Liczy się kolejność zgłoszeń.
 
 Konsultacje wniosków do LIFE skierowane są przede wszystkim do tych, którzy zamierzają ubiegać się o dofinansowanie NFOŚIGW. 
 
Obszary priorytetowe
• zarządzanie i informacja w zakresie środowiska  
• ograniczenie wpływu człowieka na klimat 
• dostosowanie się do skutków zmian klimatu 
• zarządzanie i informacja w zakresie klimatu 
• przyroda i różnorodność biologiczna
 
Formy dofinansowania:
– dotacja, 
– pożyczka, w tym pożyczka na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Programu LIFE
 
Źródło: NFOŚiGW