“Dziś pogratulowałem stutysięcznemu wnioskodawcy programu #MójPrąd, który dołączył do grona osób, które postawiły na zieloną energię.” – napisał na Twitterze Minister Klimatu Michał Kurtyka.

Jak program Mój Prąd wygląda w liczbach?

Budżet na ten program wynosił 1 mld zł. Połowa tej kwoty zostanie przeznaczona na realizację dotyczasowych stu tysięcy wniosków. Na 14 lipca, liczba przyznanych dotacji na łączną kwotę 260 mln zł wynosi wynosi 53 205. Sumaryczna moc instalacji fotowoltaicznych ze złożonych wniosków wynosi 560 MW, łącznie z takiej mocy można wyprodukować 560 GWh energii elektrycznej. Średnia moc instalacji w domu jednorodzinnym wynosi 5,606 kW.

Mój Prąd, dotacje, fotowoltika

Źródło: Ministerstwo Klimatu

Co zyskujemy decydując się na złożenie wniosku?

Skorzystanie z programu Mój Prąd niesie ze sobą wiele korzyści ekonomicznych i ekologicznych. Inwestycja w fotowoltaikę sprawia, że ograniczone zostają rachunki za prąd a także zapobiega emisji szkodliwych zanieczyszczeń. Każda wytworzona i skonsumowana kilowatogodzina będzie tańsza o około 60 gr. Zakładając żywotność ogniw fotowoltaicznych na poziomie około 20 lat, czas amortyzacji kosztów może zamknąć się nawet w 7 lat. Przy średniej instalacji PV rocznie można zaoszczędzić do 2500 zł.

Znaczące zainteresowanie programem w ostatnich tygodniach

O liczbie złożonych wniosków informowaliśmy nieco ponad 3 tygodnie temu. Wtedy wpłynęło ich ponad 80000. Przyznano również około 44 000 dofinansowań. Liczby te pokazują jak wielkim zainteresowaniem cieszy się ten program.

Przypomnijmy, I nabór wniosków zakończył się w grudniu zeszłego roku. II jest prowadzony od 13 stycznia do 18 grudnia 2020 roku lub do wyczerpania alokacji środków. Od 31 marca wniosek można złożyć tylko w formie elektronicznej.

Kiedy można ubiegać się o dofinansowanie?

Aby złożyć wniosek do programu należy zakupić i zamontować mikroinstalację fotowoltaiczną, następnie zaczekać aż zakład energetyczny zainstaluje licznik dwukierunkowy. Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy dwustronnej z dystrybutorem energii o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci. Po zrealizowaniu wszystkich warunków można składać wniosek do programu.

Redakcja GLOBEnergia