W zapisach Regulaminu (który na stronie WFOŚiGW aktualizowany był 4 stycznia 2017 r.) wciąż brakuje pomp ciepła, jedyną zauważalną zmianą w zakresie rzeczowym inwestycji wynikającym ze współfinansowania (3. punkt Regulaminu) jest podział na „geotermię” i „miejską sieć ciepłowniczą”. Pozostałe zadania, które mogą zostać zrealizowane to:

  • Demontaż kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej,
  • Montaż nowej kotłowni na gaz wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.,
  • Montaż nowej kotłowni na olej wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u.,
  • Montaż nowej kotłowni na węgiel lub biomasę wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u. Dofinansowanie nowej kotłowni na węgiel lub biomasę będzie możliwe w przypadku braku technicznej możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej.
  • Montaż pieca zasilanego prądem wraz z podłączeniem do sieci energetycznej oraz wewnętrznej linii zasilania.

Dotychczas w regulaminie udało się uwzględnić zarówno nowe kotłownie na węgiel, jak i piece zasilane prądem elektrycznym. Dlaczego więc w regulaminie wciąż brakuje zapisów o pompach ciepła? Jednocześnie w nowych Zasadach finansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie funkcjonuje zapis, że „w przypadku zadań związanych z modernizacją kotłowni (pomp ciepła, węzłów cieplnych) Fundusz udziela pomocy finansowej na zadania, w których moc budowanych kotłowni wynosi minimum 40 kW (4. punkt, podrozdział I.II) i na źródła ciepła w obiektach, jeżeli pochodzą one z odnawialnych źródeł energii„.

WFOŚiGW poinformował nas w lipcu 2016 r., że:

„Zakres rzeczowy inwestycji wynikający ze współfinansowania obejmuje demontaż kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej oraz montaż nowej kotłowni gazowej, olejowej, zasilanej prądem elektrycznym, na węgiel lub biomasę, odpowiadającej klasie 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u., a także podłączenie do geotermii lub miejskiej sieci ciepłowniczej.

Wymiana starych pieców węglowych na pompy ciepła jest dofinansowana ze środków Funduszu w ramach umów, jakie Fundusz zawarł z pięcioma bankami, które zgłosiły się w ramach naboru. Zgodnie z zawartymi porozumieniami, inwestorzy zmieniający sposób ogrzewania poprzez zastosowanie pomp ciepła o mocy do 40 kW, mogą otrzymać dotację w wysokości do 50% kapitału kredytów zaciągniętych w bankach, lecz nie więcej niż 6 000 zł na jedno zadanie. Wszystkie formalności przeprowadza się w banku.”

Potwierdzenie znajdujemy w IV. rozdziale nowych Zasad finansowania, warto jednak zauważyć, że nie dotyczy to Programu Ograniczania Niskiej Emisji, który skierowany jest stricte do gmin województwa małopolskiego, podczas gdy ogólnie o pomoc finansową ze środków Funduszu mogą ubiegać się m.in. również szpitale, domy opieki społecznej, kościelne osoby prawne osoby fizyczne i spółki cywilne czy spółki prawa handlowego. Dlaczego gminy nie mogą ubiegać się o dofinansowanie na pompy ciepła dla swoich mieszkańców w ramach PONE?

Wiele osób mówi, że pompy ciepła mogą być rozwiązaniem problemu niskiej emisji – na pewno są na to jednym ze sposobów, dlaczego więc ogranicza się możliwości poprawy jakości powietrza, kiedy w Małopolsce oddycha się coraz trudniej? Zapytamy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska po raz kolejny.

Opracowano na podstawie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, GLOBEnergia

 

Katarzyna Cieplińska

Redaktor GLOBEnergia