W Polsce nadal odnotowywany jest wysoki poziom wykorzystania węgla do pozyskania prądu elektrycznego oraz ciepła.

Jednak pozytywnym objawem w ostatnich latach jest rosnące wykorzystanie energii odnawialnych, w tym pomp ciepła, które coraz częściej wybierane są przez świadomych swoich potrzeb konsumentów.
 
 
Efektem poszukiwań nowych systemów ogrzewania jest ciągle rosnące zainteresowanie pompami ciepła. Podczas gdy cześć krajów europejskich zmaga się ze stagnacją na rynku pomp ciepła, w Polsce odnotowujemy wzrost. W roku 2010 sprzedano tylko 8130 pomp ciepła, w roku 2013 było to już ponad 15000, a w 2014 r. rynek zanotował wzrost o 7 proc. Istotnie wzrósł również rynek powietrznych pomp ciepła na ciepłą wodę. W latach 2010-2013 ten rynek zwiększył się czterokrotnie.
 
 
  
Rys. 1 Rynek pomp ciepła w Polsce w latach 2010 – 2014. Opracowanie: PORT PC
 
Prawie dwie trzecie zainstalowanych w Polsce pomp do ogrzewania wykorzystuje ciepło Ziemi jako źródło ciepła, podczas gdy pompy ciepła na wodę gruntową mają marginalne znaczenie. Wysoki wzrost odnotowują natomiast pompy typu powietrze/woda.
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od roku 2010 przyznaje subwencje na instalacje do odzyskiwania ciepła z energii odnawialnych w obiektach mieszkaniowych. W ten sposób zwiększa zapotrzebowanie na innowacyjne i dostosowane do polskiego rynku technologie, które otwierają wiele możliwości biznesowych zaawansowanym technicznie oferentom. W lipcu br. wprowadzono zmiany w założeniach programu PROSUMENT, dzięki którym dotowane są również instalacje produkujące ciepło z odnawialnych źródeł energii, a nie jak dotychczas tylko instalacje OZE produkujące energię elektryczną lub ciepło w skojarzeniu z produkcją energii elektrycznej.
 
Prezes PORT PC, Paweł Lachman, prognozuje, że już w 2015 r. może nastąpić przełom związany ze znacznym zainteresowaniem Polaków pompami ciepła. – Choć w porównaniu z rynkami zachodnimi Polska pozostaje jeszcze we wczesnej fazie rozwoju, to perspektywy są szalenie obiecujące. Na podstawie analiz dotyczącej sprzedaży za pierwsza połowę roku 2015 możemy spodziewać się wzrostu rynku o ponad 10 – 15 proc. w stosunku do 2014 r. Polacy dostrzegają coraz więcej korzyści wynikających z takich inwestycji – mówi Paweł Lachman, który już 22 września br. otworzy IV Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła odbywający się w ramach targów RENEXPO® Poland. 
 
Rynek pomp ciepła notuje niezwykle intensywny rozwój w Niemczech. Nasi zachodni sąsiedzi zdobyli już spore doświadczenie w wykorzystaniu pomp, ale nadal widoczny jest tu potencjał na rozwój. Aby czerpać wiedzę od najlepszych, polskie stowarzyszenie PORT PC nawiązało współpracę z Federalnym Stowarzyszeniem Pomp Ciepła z Niemiec i Wärmepumpe Austria, w celu wymiany ekspertyzy i doświadczeń poza granicami kraju. 
 
Efekty współpracy można zauważyć na podstawie bogato wypełnionego przez zagranicznych gości IV Kongresu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła. Zaproszenie przyjął m.in. ekspert prof. Hans Martin Henning, który przedstawi plany rozwoju energetyki Niemiec w oparciu o segment OZE. 
 
Tematyka dotycząca rozwoju i perspektyw branży pomp ciepła w Polsce poruszana będzie podczas 5-tych Międzynarodowych Targów RENEXPO® Poland. Targi odbędą się 22-24 września br. w Centrum Expo XXI w Warszawie. Wstęp dla zwiedzających jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji. Poprzez stronę internetową www.renexpo-warsaw.com można również dokonać rejestracji na konferencje w tym na IV Kongres Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła „Pompy ciepła – Efektywność z klasą”.
 
Źródło: RENEXPO/ PORT PC