4 marca 3014 r. Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjęła warunki programu PROSUMENT.

W zamierzeniach program miał wspierać w latach 2014–2020 małe instalacje, które produkują energię na potrzeby własne z odnawialnych źródeł. Wczoraj opublikowano końcowe postanowienia programu, które wejdą w życie 19 marca br. Budżet programu wynosi 600 mln zł na lata 2014–2020 z możliwością zawierania umów kredytu do 2018 r.

Jakie instalacje będą objęte programem?
Źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła, kolektory słoneczne i zainstalowanej mocy do 300 kWt, oraz systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, układy mikrokogeneracyjne o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

Według założeń dofinansowania będą obejmować zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji OZE, z tym tylko małym założeniem, że mają być przeznaczone do produkcji na potrzeby mieszkalne budynków jedno i wielorodzinnych:
• Energii elektrycznej lub
• Energii elektrycznej i ciepła.

Będą one obejmowały również wymianę istniejących instalacji na nowe, bardziej wydajne i efektywne.

Co oznaczają powyższe wymogi?
Według ustaleń, pompy ciepła będą mogły zostać dofinansowane tylko w sytuacji, w której będą współpracować z systemem fotowoltaicznym lub biogazownią. Taka sama sytuacja dotyczy kolektorów słonecznych i ogólnie pojętych kotłów na biomasę. W standardowych systemach, produkując tylko ciepło na dofinansowanie nie ma szans! Oznacza to poważne problemy, które mogą się pojawić nadchodzących latach w branży grzewczej.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
Przede wszystkim osoby fizyczne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, a także jednostki samorządu terytorialnego. Dofinansowanie będzie udzielane według kilku zasad. Przede wszystkim kredyt oprocentowany na 1% może obejmować 100% kosztów instalacji, a dotacja może wynosić do 20%-40% dofinansowania. Maksymalny koszt może sięgnąć od 100 tys. zł do 450 tys. zł. Maksymalny okres finansowania pożyczką/ kredytem to 15 lat.

Dla zainteresowanych:
Nabór wniosków dla jednostek samorządu terytorialnego – II kwartał 2014 r.
Nabór wniosków w wybranym w przetargu banku – III kwartał 2014 r.
Anna Będkowska
Źródło: www.nfosigw.gov.pl