W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbyły się konsultacje nowego programu Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW), stowarzyszeń, organizacji pozarządowych oraz liczni eksperci.
 
Zaczynem do przygotowania programu był dokument Mapa Drogowa Polska 2050 r , wskazujący na ogromny obszar do poprawy efektywności energetycznej budynków w Polsce. Prace nad programem Ryś są wspierane przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Energii.
 
Polska zrobiła bardzo dużo dla poprawy jakości powietrza, ale nadal potrzebujemy intensywnych działań, by w pełni dostosować się do unijnej dyrektywy CAFE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy – podkreśliła Małgorzata Skucha, Prezes Zarządu NFOŚiGW.
Dużo miejsca poświęcono podsumowaniu konsultacji społecznych, które Narodowy Fundusz przeprowadził na szeroką skalę. Uzyskano ponad 120 odpowiedzi, najwięcej od samorządów. Dotyczyły one w dużej mierze intensywności bezzwrotnego dofinansowania, maksymalnych kosztów kwalifikowanych oraz części składowych programu. Narodowy Fundusz uwzględnił wiele uwag, m.in. zwiększył proponowane maksymalne koszty kwalifikowane inwestycji i wysokość dotacji do 20 proc. i 40 proc.
 
Zgodnie z projektem programu Ryś wsparcie w pilotażu będzie udzielane w formie kredytów z dotacją, poprzez banki wybrane zgodnie z zasadami Prawa ochrony środowiska. Zwrotna forma pomocy daje możliwość ponownego wykorzystania środków i dotarcia do jak największej liczby osób. Całkowita alokacja na pilotaż programu to 300 mln zł – powiedziała Dorota Zawadzka-Stępniak, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW.
 
Eksperci uczestniczący w spotkaniu wskazali, że z dofinansowanie inwestycji z programu Ryś będzie dobrym rozwiązaniem dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy korzystają z węgla, jako paliwa do ogrzewania domu. Do tej pory na polskim rynku nie było programu termomodernizacji, który efektywnie trafiałby w potrzeby tych osób. Program Ryś będzie więc przełomowym rozwiązaniem dla mieszkańców Polski.
 
Podczas spotkania wiele uwagi poświęcono budżetowi. Zarząd Narodowego Funduszu podkreślił, że suma 300 mln zł zostanie zwiększona, jeśli wdrażany program pilotażowy będzie cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Program Ryś będzie realizowany w latach 2015-23, z możliwością zawierania umów do końca 2020 roku.
 
Źródło: NFOŚiGW