Poznań jest kolejnym miastem po Wrocławiu, które zainstalowało elektrownię słoneczną na użytek spółdzielni mieszkaniowej. Instalacja została już oddana do użytku. Składa się z 496 paneli fotowoltaicznych z unikatowym systemem montażowym. Elektrownię zainstalowano  na dachach 17-piętrowych bloków wchodzących do zasobów poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Winogrady.

Elektrownia fotowoltaiczna o łącznej mocy 164 kWp została zainstalowana na dachach czterech bloków. Każdy z budynków został wyposażony w inwertery, które przekształcają  energię pozyskiwaną z elektrowni w prąd zmienny. Wyzwaniem był system montażowy ze względu na wysokość budynków i ich stan techniczny. Przedstawiciele IBC Solar Polska wskazali, że ze względu na długi okres eksploatacji, dachy bloków były niezdolne do poniesienia dodatkowych obciążeń. Istotne są warunki atmosferyczne występujące na dużych wysokościach – prędkość wiatru może sięgać 115 km/h. Zadaniem zaprojektowanej konstrukcji był m.in. zmniejszenie wagi całego systemu.

Miejska instalacja fotowoltaiczna w Poznaniu fot. IBC SOlar

Miejska instalacja fotowoltaiczna w Poznaniu fot. IBC SOlar

Jaka jest planowana produkcja? W skali roku każdy z budynków wytworzy 35000 kWh. Energia elektryczna zostanie wykorzystana do zasilania części wspólnych budynków np. windy, oświetlenie korytarzy, drzwi wejściowych czy układów wentylacyjnych. Mieszkańcy PSM Winogrady w przyszłości będą mogli liczyć na mniejszej opłaty za czynsz.

Panele oraz dedykowane struktury montażowej dostarczył IBC Solar Polska. Elektrownię zamontowała firma Multisun Wielkopolska Sp. z o.o. Sp. k.

Dofinansowanie z programu Słoneczne Dachy

Inwestycja została wsparta dofinansowaniem z rządowego programu dedykowanego instalacjom fotowoltaicznym na obszarach spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Słoneczny Dachy był programem pilotażowym, którym zarządzał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Program ruszył w marcu 2020 r. Zainteresowane spółdzielnie mogły złożyć wnioski o dofinansowanie w formie pożyczki na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kW. SM Winogrady to jedyny podmiot jak dotąd, z którym podpisano umowę. – Pomimo zastosowania preferencyjnego wsparcia finansowego – oferowanego ze środków NFOŚiGW – program Słoneczne Dachy cieszył się małym zainteresowaniem, dlatego też nie planujemy jego kontynuowania – poinformowała nas  Donata Bieniecka-Popardowska z NFOŚiGW.

NFOŚiGW planuje kolejne pilotaże

GLOBEnergia.pl zapytał także NFOŚiGW o planowane inne formy wsparcia dla rozwoju zrównoważonych rozwiązań jak OZE dla budynków wielomieszkaniowych, spółdzielni, itd.

Donata Bieniecka-Popardowska poinformowała, że NFOŚiGW prowadzi prace nad dwoma programami pilotażowymi dotyczącymi poprawy efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych. Programy te będą obejmować m.in. budynki wielorodzinne i przewidziane jest w nich zastosowanie m.in. instalacji fotowoltaicznych. Planowane uruchomienie tych pilotaży przypada na pierwszą połowę br. i wówczas NFOŚiGW będzie informować o szczegółach.

WFOŚiGW w Poznaniu planuje w dalszym ciągu wspierać finansowo przedsięwzięcia podejmowane przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe w zakresie modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych i  wielorodzinnych.

– Wnioskodawcy, w tym podmioty, do których adresowany był program Słoneczne Dachy będą mogli skorzystać z dofinansowania w formie pożyczek umarzalnych na przedsięwzięcia w zakresie Efektywności energetycznej i ochrony powietrza. Szczegółowe warunki oferty będą dostępne po zaakceptowaniu Regulaminu naboru przez Radę Nadzorczą WFOŚiGW w Poznaniu – tłumaczy Ratajczak w odpowiedzi na pytania naszej redakcji.

 

Redakcja GLOBEnergia