Jak podaje Ministerstwo Środowiska obecnie realizowane są w naszym kraju 54 programy ochrony powietrza. Z badań jakości powietrza wynika, że nie są one wystarczające. 

 
Minister Środowiska podjął decyzję dotyczącą opracowania Krajowego Programu Ochrony Powietrza (KPOP), który będzie wyznaczał  cele i kierunki działań, jakie powinny zostać uwzględnione w szczególności na szczeblu lokalnym w programach ochrony powietrza. Dokument ten, w najbliższych tygodniach, zostanie przekazany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.
 
Ministerstwo Środowiska przyznaje, że niekorzystny stan powietrza jest skutkiem emisji generowanych przez gospodarstwa domowe (ogrzewanie budynków, głównie przestarzałymi piecami, oraz palenie złej jakości węglem, a nawet śmieciami – niska emisja z sektora bytowo-komunalnego jest odpowiedzialna za prawie 90% emisji pyłu PM10 w skali kraju). Na dalszych miejscach wśród źródeł zanieczyszczeń są transport i przemysł. Sprawa jest poważna, że Ministerstwo zachęca do wzięcia udziału w programie Kawka, dzięki któremu tylko w Małopolsce planowana jest wymiana 13 000 stałych kotłów. Budżet programu to 800 mln zł. 
 
Więcej o programie Kawka –  tutaj 
 
Według informacji podanych na stronie Ministerstwa Środowiska, nie toczy się wobec Polski żadne postępowanie dotyczące jakości powietrza, ale utrzymywany jest stały kontakt z Komisją Europejską. 
 
Źródło: Ministerstwo Środowiska
Opracowanie: Redakcja GLOBEnergia