Aktualności Aktualności

Programy parasolowe: 120 mln na dofinansowania dla gmin

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

W ramach programów parasolowych przyznano dofinansowania o łącznej wartości 120 mln złotych dla gmin. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego zakończył ocenę merytoryczną wniosków o przyznanie dotacji na odnawialne źródła energii dla mieszkańców.  Gminy złożyły łącznie 69 wniosków.

Decyzja Urzędu Marszałkowskiego w sprawie dofinansowań

Według informacji na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Podkarpackie, wysoko zostały ocenione następujące gminy: Rymanów, Lesko, Jaśliska, Żyraków, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Krosno, Krościenko Wyżne, Ustrzyki Dolne, Olszanica, Czarna, Solina, Cisna. Oznacza to, że wyżej wymienione gminy uzyskają dofinansowanie z pierwszej puli środków wynoszącej 120 mln. Z dużymi szansami na dofinansowanie z listy rezerwowej pozostają następujące gminy: Dębica, Jedlicze, Dukla i Nowy Żmigród.

Jakie projekty otrzymają dofinansowania?

Pośród zwycięskich projektów znajdują się przede wszystkim inicjatywy dotyczące: wsparcia energetyki rozproszonej w gminach, instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych, rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów niepublicznych jak również budynków użyteczności publicznej oraz  poprawę stanu gospodarki niskoemisyjnej na obszarze gmin.

Podkarpackie stawia na OZE

Dotacje obejmą swoim zasięgiem kilkanaście gmin w obrębie województwa podkarpackiego. Umożliwią wdrożenie programów parasolowych, przydzielenie dofinansowań dla mieszkańców na zakup instalacji odnawialnych źródeł energii oraz ograniczanie emisji zanieczyszczeń. Dalsze, bardziej szczegółowe informacje już wkrótce zostaną ujawnione przez poszczególne gminy. W chwili obecnej wiadomo, że spośród 69 wniosków złożonych łącznie przez gminy część za sprawą decyzji Urzędu Marszałkowskiego otrzyma dotacje, natomiast kilka znalazło się na liście rezerwowej. Dofinansowania o łącznej puli 120 mln złotych będą realizowane w ramach funduszu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Źródło: www.rpo.podkarpackie.pl