Rozwój gospodarki wodorowej priorytetem rządu

14 stycznia br. odbyła się konferencja prasowa ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki, sekretarza stanu w KPRM Krzysztofa Kubowa oraz wiceministra klimatu i środowiska, pełnomocnika rządu ds. OZE Ireneusza Zyski. Minister Kurtyka podkreślił, że kwestia modernizacji polskiej gospodarki oraz transformacji energetycznej jest kluczowa. Dostrzegany jest międzynarodowy wyścig po nowe kompetencje w obszarze produkcji wodoru.

– Ambicją rządu jest rozwój krajowych i lokalnych kompetencji w zakresie wytwarzania kluczowych komponentów w łańcuchu wartości gospodarki wodorowej oraz ich wykorzystanie na rzecz utrzymania konkurencyjności polskiej gospodarki, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska i klimatu – powiedział Kurtyka.

Strategia ma wesprzeć realizację sprawiedliwej transformacji energetycznej i podnieść miejsce polskich firm w światowej gospodarce. Kurtyka przypomniał, że na poziomie UE duże fundusze (do 500 mld euro do 2050 r.) mają być skierowane na rzecz m.in. gospodarki wodorowej.

Sekretarz stanu w KPRM Krzysztof Kubów podkreślił, że strategia wodorowa to jeden z priorytetów rządu, w szczególności w dobie pandemii koronawirusa. Wodór jest nośnikiem energii, ale i filarem światowej gospodarki. Dziś Polska jest piątym producentem wodoru na świecie, trzecim w skali europejskiej. Mając na uwadze uwarunkowania polskiego miksu energetycznego, w tym dostęp do paliw kopalnych, Polska implementuje różnego rodzaju rozwiązania w kontekście produkcji wodoru i węgla. Kubów powiedział, że jest przekonany, że Polska będzie rozwijać technologie związane także z tzw. szarym wodorem.

– Dzisiaj stoimy przed dużym wyzwaniem, ale i szansą dopełnienia czołówki w tym zakresie. Jest to szansa na przyspieszenie rynku wodorowego, są ogromne środki europejskie na rozwój technologii wodorowych. Wodór będzie ważnym elementem utrzymania konkurencyjności gospodarki – mówił Kubów.

Wiceminister klimatu i środowiska oraz Pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska powiedział, że z pomocą strategii wodorowej zostanie stworzona nowa gałąź gospodarki. Projekt PSW jest realizowany w obszarze 3 filarów gospodarki: transport, energetyka oraz przemysł. Wyznaczono 6 głównych celów, w ramach który będzie realizowanych 40 priorytetowych działań.

Projekt skierowany do konsultacji publicznych

Dokument strategiczny w postaci projektu strategii wodorowej został dziś oddany do konsultacji publicznych. Przedstawiciele rządu liczą na duże zaangażowanie ze strony społecznej, w szczególności przedstawicieli nauki i biznesu. Podczas konferencji apelowali do rynku o udział  w dyskusji o kształcie przyszłej gospodarki wodorowej. Konsultacje mają potrwać 30 dni.

Porozumienie sektorowe i prawo wodorowe

Wiceminister Zyska powiedział, że projekt PSW jest elementem budowy Europejskiego Zielonego Ładu. Oprócz strategii wodorowej przygotowywana jest ustawa prawo wodorowe, oraz polska umowa sektorowa, która będzie przygotowywana z interesariuszami rynku, przedstawicielami świata nauki, think tanków i samorządów.

Doliny wodorowe

Zyska poinformował o planach budowy narodowego centrum technologii wodorowych. Celem jest stworzenie pięciu dolin wodorowych, o które pytał portal GLOBEnergia.pl. Przedstawiciel resortu poinformował, że rząd przewiduje, iż będą to swojego rodzaju huby technologiczno-biznesowe. Nie będą one powtarzalne, będą miały swoje specjalizacje np. wykorzystanie technologii w energetyce czy ciepłownictwie czy badania i implementacja technologii. W dolinach będą kształtowały się polskie kompetencje. Zyska wskazał, że doliny będą rozwijane w tych miejscach, gdzie jest potencjał rozwoju. Z pewnością będzie to Pomorze i region Trójmiasta, gdzie spodziewane jest zlokalizowane centrum morskiej energetyki wiatrowej.

Zielony wodór

Redakcja GLOBEnergia zapytała także o potencjał zielonego wodoru. Pełnomocnik ds. OZE odpowiedział, że w projekcie PSW przewidziano, iż do 2030 r. moc zainstalowana elektrolizerów wyniesie 2 GW. Do 2030 r. w ramach offshore wind planowana jest budowa 5,9 GW na Morzu Bałtyckim. Zyska powiedział, że do produkcji wodoru z offshore wind rząd podchodzi ”ostrożnie ” pod względem celów. Nie cała energia pochodząca z wiatraków na morzu będzie przeznaczana do produkcji wodoru.

Wodorowy local content – co najmniej 50 proc.

Spytaliśmy przedstawicieli rządu także o potencjał zaangażowania polskich przedsiębiorców w rozwoju strategii wodorowej tj. local content. Wiceminister Zyska wskazał, że trudno na tym etapie udział dokładny, procentowy polskiego know-how w budowie gospodarki wodorowej. Na dzień dzisiejszy Polska jest piątym na świecie i trzecim w UE producentem wodoru (1 mln ton produkcji wodoru w skali roku). Zyska podkreślił, że musimy przede wszystkim zbudować nowe kompetencje, ale i rozwijać już posiadane. Polskie firmy mają już dziś duże doświadczenie w obszarze produkcji wodoru i będą one rozwijane, tak jak zaangażowanie w budowę gospodarki wodorowej Polski. Minister wskazał, że co najmniej 50 proc. wartości w tym łańcuchu powinien być zapewniony dla polskich podmiotów. Dziś Polska nie produkuje jeszcze  elektrolizerów, jednak stawia już pierwsze kroki w produkcji ogniw paliwowych. Takie kompetencje będą wykorzystywane głównie we współpracy z sektorem transportu.

Podczas konferencji poinformowano, że Polska planuje według wstępnych szacunków przeznaczyć do 2030 r. kilkanaście miliardów zł na inwestycje.

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom