Ministerstwo Gospodarki zakończyło prace nad przygotowaniem ustawy Prawo energetyczne. Dokument zostanie przekazany na Komitet do Spraw Europejskich. Kolejnym etapem będzie skierowanie projektu pod obrady rządu i Parlamentu.

Projekt ustawy Prawo energetyczne

Ocena Skutków Regulacji

Uzasadnienie

Źródło: Ministerstwo Gospodarki