Jak donosi Ministerstwo Środowiska, 13 stycznia 2015 został przyjęty projekt ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. 

 
Ustawa ma przyczynić się do ograniczenia emisji do atmosfery niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji zubożających warstwę ozonową pochodzących przede wszystkim z urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i ochrony przeciwpożarowej. 
 
Co to są fluorowane gazy cieplarniane? 
Są to takie substancje jak HFC, PFC i SF6 i są one stosowane często jako czynniki chłodnicze, środki spieniające, gaśnicze, gazy pędne w aerozolach i rozpuszczalniki. Ich obecność w atmosferze ogranicza drogę ucieczki energii cieplnej z powierzchni ziemi, czyli powoduje bardzo dobrze znane ocieplenie klimatu. Inne substancje, takie jak freony czy halony niszczą warstwę ozonową, która chroni nas przed szkodliwym promieniowaniem UV. 
 
Co wspólnego z  projektem ustawy mają pompy ciepła?
Projekt ustawy przewiduje utworzenie i prowadzenie tzw. Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej. Będzie to zbiór informacji o wszystkich podmiotach, które wykorzystują duże urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne, systemy ochrony przeciwpożarowej ale też pompy ciepła, które zawierają co najmniej 3 kg szkodliwych substancji o których mowa w projekcie. 
Co więcej, osoby, które serwisują takie urządzenia będą musiały posiadać odpowiedni certyfikat, wydawany bezterminowo. 
 
Źródło: Ministerstwo Środowiska