Zgodnie z polityką energetyczną Polski, morska energetyka wiatrowa zostanie włączona do bilansu elektroenergetycznego Polski już w 2025/2026 r. Z kolei do 2040 roku, na morzu ma być zainstalowane aż 10 GW mocy wiatrowych. Takie plany wymagają odpowiednich regulacji prawnych, których w tym momencie jeszcze brakuje, ale wygląda na to że niedługo to się zmieni!

Intensywne prace

Zgodnie z zapowiedziami, w październiku 2019 r. światło dzienne miała ujrzeć trzecia wersja projektu planu zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich. O takich wiadomościach nie słyszeliśmy. Teraz ME poinformowało o tym, że przygotowało projekt ustawy wspierający rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

Projekt ustawy jest wynikiem prac resortu oraz konsultacji z wieloma partnerami m.in. przedstawicielami sektora i biznesu. Minister energii Krzysztof Tchórzewski jest przekonany, że proponowane regulacje w istotny sposób przyczynią się do powstania w przyszłości systemowo uformowanego sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

Ministerstwo Energii rozpoczęło pracę nad opracowaniem dedykowanej ustawy na początku tego roku. Jej celem jest wsparcie rozwoju morskich elektrowni wiatrowych na Bałtyku. Do wspólnej pracy przy przygotowaniu regulacji zaproszone zostało szerokie grono partnerów społecznych zainteresowanych inwestycjami w tym sektor OZE.

Finalny projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, jest gotowy do dalszych prac legislacyjnych, które mają szansę zostać uruchomione w ciągu najbliższych 2 -3 tygodni. Minister Energii już wystąpił z wnioskiem o wpisanie przedmiotowego projektu do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Źródło: Ministerstwo Energii

Polska Polityka Energetyczna

Według Polityki Energetycznej Polski, do 2040 roku, w Polsce ma być aż 10 GW morskiej energetyki wiatrowej. Offshore zostanie włączone do bilansu elektroenergetycznego Polski już w 2025/2026 r.

Morze Bałtyckie posiada liczne zalety sprzyjające budowie farm wiatrowych np. małą głębokość, niskie zasolenie. Lokalizacje projektów realizowanych obecnie przez inwestorów znajdują się w obszarze Wyłącznej Strefy Ekonomicznej Polski.

Same morskie farmy wiatrowe charakteryzują się dużo większą stabilnością niż inne źródła odnawialne, a ich główną zaletą, jest przewidywalna produkcja.

Jak powiedział wiceminister energii Krzysztof Kubów odpowiedzialny za polskie OZE podczas Kongresu 590, morskie farmy wiatrowe w Polsce będą w przyszłości pełnić rolę regulującą pracę sieci elektroenergetycznej, zapewniając wyższą stabilność generacji energii w porównaniu do innych typów instalacji OZE, takich jak fotowoltaika czy lądowe farmy wiatrowe.

Źródła: Ministerstwo Energii, PSEW, Kongres 590

Redakcja GLOBEnergia