2021 rok jest kolejnym, w którym mieszkańcy Polski muszą się liczyć z podwyżkami cen energii za sprawą m.in. opłaty mocowej. Jednym z celów rządu jest walka z ubóstwem energetycznym. Na początku roku pojawiła się zapowiedź wprowadzenia instrumentu wspierającego wrażliwego odbiorcę energii elektrycznej, czyli z pogranicza ubóstwa energetycznego. Nie będzie to forma rekompensat, a taryfy socjalnej, która ma być rozwiązaniem systemowym. W tym tygodniu pojawiły się także doniesienia medialne, z których wynika, że przed nami kolejne duże podwyżki energii – spółki energetyczne wystąpią na jesieni o podwyżki cen prądu dochodzące do 40 proc. Będzie to cios w portfele wszystkich Polaków (w tym przedsiębiorców), ale także tych najuboższych osób.

Minister Kurtyka odpowiedział w audycji na pytania dotyczące cen energii

– Powołałem zespół, który przygotował rekomendacje zawierające elementy wsparcia dla osób, których problem podwyżek cen energii będzie dotyczyć najbardziej. Jest to grupa malejąca, kilka lat temu stanowiła ok. 9-10 proc. populacji, teraz jest to ok. 5-6 proc. Nie jest łatwo wskazać tę grupę, bo z jednej strony w grę wchodzi czynnik ekonomiczny, związany z finansami rodziny, a z drugiej element związany z ubóstwem energetycznym, czyli np. stary, nieocieplony dom. Chodzi o taką sytuację, w której relacja kosztów za media do dochodu rozporządzalnego rodziny jest na tyle duża, że uzasadnia to interwencję ekonomiczną w ramach nowej ustawy. W tej chwili pracujemy nad wprowadzeniem tej ustawy pod obrady Rady Ministrów, w tym roku powinno się to udać – wyjaśnił minister klimatu, cytowany przez cire.pl.

Pogłębiające się ubóstwo energetyczne

Obecnie poziom ubóstwa energetycznego szacowany jest na 9,3 proc. Według wstępnych założeń w planie jest zmniejszenie tego zjawiska do 6 proc. do 2030 roku. Ubóstwo energetyczne to sytuacja, w której gospodarstwa domowe nie mają dostępu do podstawowych usług energetycznych. Zjawisko pogłębiło się szczególnie na skutek pandemii COVID-19. Europejski Komitet Regionów wyjaśnia, że zjawisko jest poważnym wyzwaniem społecznym, które odbija się bezpośrednio na zdrowiu około 54 milionów Europejczyków (11 proc.). Do wyższych wskaźników ubóstwa energetycznego w Europie prowadzą wysokie ceny energii, niskie dochody i źle izolowane, wilgotne i niezdrowe mieszkania.

Źródło:  Siódma9/Cire.pl/Sejm/Europejski Komitet Regionów

Redakcja GLOBEnergia