Realizacja projektów parasolowych i grantowych w zakresie OZE, w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, pozwala Gminom skutecznie walczyć z niską emisją, ubóstwem energetycznym oraz wspomaga ograniczanie emisji CO2 do atmosfery.

Jak więc skutecznie aplikować o unijne wsparcie? Przedstawiamy podstawowe, czyli najważniejsze zasady, jakimi powinny kierować się Gminy, przygotowując dokumentację projektową.

Analiza regulaminu konkursu pod kątem ograniczeń i dodatkowych wymogów

Dotyczy to w szczególności minimalnej i maksymalnej wartości kosztów kwalifikowanych, projektu oraz dotacji, minimalnych i maksymalnych mocy instalacji w zależności od źródła OZE, rodzaju kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych, wymogów odnoszących się do minimalnych parametrów i spełniania norm dla danych instalacji OZE. Wytyczne konkursowe będą zatem wskazówką do tego, jaki rodzaj instalacji będzie najbardziej korzystny dla mieszkańców, ile instalacji OZE będzie możliwych do zainstalowania, jaki będzie ich prognozowany koszt – biorąc pod uwagę dodatkowe wytyczne, takie jak: instalacja odgromowa czy koszty niekwalifikowane, a niezbędne do zainstalowania OZE i jego prawidłowego działania.

Wybór sposobu organizacji projektu: parasolowy czy grantowy.

Wiele województw narzuca rodzaj projektu w danym konkursie, są jednak takie, które tę decyzję pozostawiają Wnioskodawcy. Jaka jest zatem różnica? (…)

Kryteria wyboru projektu.

Każde województwo przyjmuje inne, merytoryczne kryteria wyboru, dla jednego liczy się partnerstwo i doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć, dla innych zgodność z PGN czy wpływ projektu na redukcję ubóstwa energetycznego. Wspólne dla większości województw są najczęściej następujące kryteria, na które należy zwrócić szczególną uwagę: efektywność dofinansowania projektu, liczba instalacji objętych projektem, poziom redukcji CO2, sumaryczna moc instalacji, efektywność kosztowa zainstalowanej mocy pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Właściwa analiza kryteriów pozwala określić, jaki rodzaj instalacji będzie najbardziej efektywny pod kątem punktacji dla danego projektu, czy warto realizować projekt w partnerstwie. Ważne jest, aby celowo nie zaniżać kosztów instalacji tylko dlatego, aby otrzymać więcej punktów za efektywność kosztową projektu. Przy szacowaniu wartości instalacji należy mieć na uwadze prognozy związane z rynkiem OZE. Rok 2018 będzie pierwszym rokiem tak dużej liczby projektów realizowanych jednocześnie w całej Polsce. Już teraz wiadomo, że na rynku brakuje instalatorów. Ich wynagrodzenie będzie wzrastać, a wraz z nim wartość każdej instalacji. Lepiej jest więc zaplanować realne koszty przedsięwzięcia i nie rozczarować się po ogłoszonym przetargu. Wtedy nie trzeba będzie przekazywać mieszkańcom wieści o konieczności zaangażowania przez nich większych nakładów niż było zaplanowane. Prawdopodobnych konsekwencji takich sytuacji nie trzeba wyjaśniać.

Realność przyjętych wskaźników.

Wartości dla wskaźników produktu, takie jak liczba instalacji czy ich moc, będą w głównej mierze zależały od liczby mieszkańców, jaka zgłosi się do projektu, oraz mocy instalacji, jaka będzie możliwa i uzasadniona do montażu w danej lokalizacji. (…)

Współpraca z firmą konsultingową.

Jeśli Gmina decyduje się na współpracę w zakresie opracowania dokumentacji, zalecamy wybierać firmę, która nie tylko potrafi skutecznie opracowywać wnioski o dofinansowanie, ale ma doświadczenie w prowadzeniu całego projektu. (…)

Janusz Parkitny, Anna Tomsia-Zając
Semper Power Sp. z o.o.

Cały artykuł dostępny w GLOBEnergia 4/2017.


Między innymi o dofinansowaniach dla gmin oraz jak ustrzec się przed błędami będziemy dyskutować podczas zbliżającego się XXV Forum Energia w Gminie, które odbędzie się 7 grudnia w Gdańsku. Zapraszamy do udziału.

Strona wydarzenia: http://globenergia.pl/wydarzenia/xxv-forum-energia-gminie-gdansku/