Projekty wodorowe

Od 18 marca 2021 składane są wnioski w ramach programu Nowa Energia w obszarze nr 4 „Produkcja, transport, magazynowanie i wykorzystanie wodoru”. Celem inicjatywy jest podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez wsparcie wdrożenia projektów w zakresie nowoczesnych technologii energetycznych, ukierunkowanych na rozwój bezemisyjnej energetyki i przemysłu, jak również rozwiązań systemowych pozwalających na uzyskanie maksymalnej efektywności wytwarzania, zagospodarowania oraz wykorzystania energii.

W ramach pierwszego naboru NFOŚiGW dofinansuje projekty mające na celu m.in. produkcję „bezemisyjnego” wodoru, np. wykorzystującą energię wiatru lub słońca; dostosowanie infrastruktury do transportu wodoru lub budowy struktur transportu i magazynowania wodoru; skraplanie, transport i przechowywanie wodoru w postaci ciekłej z zastosowaniem technologii kriogenicznych; wielkoskalowe magazynowanie wodoru z OZE; wykorzystanie synergiczne efektów pomiędzy łączeniem sektorów, z uwypukleniem roli wodoru w przemyśle, np. w produkcji stali; ułatwienie dostępności i wykorzystanie wodoru w transporcie drogowym, kolejowym lub wodnym.

Ponadto mogą być to także przedsięwzięcia inwestycyjno-innowacyjne realizowane w istniejącym lub nowopowstałym przedsiębiorstwie polegające na uruchomieniu produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu oraz wdrożeniu nowej albo znacząco udoskonalonej technologii lub rozwiązania we własnej działalności, służącej poprawie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych, zmniejszającej negatywny wpływ człowieka na środowisko lub wzmacniające odporność gospodarki na presje środowiskowe.

Terminy

Fiszki projektowe, czyli wnioski o dofinansowanie w formie skróconej, przedstawiające propozycję innowacyjnego rozwiązania, opis technologii oraz sposób realizacji, można składać do 18 marca do 31 maja 2021 r.

Budżet

Budżet dla naboru Nowa Energia przewidziano na 300 mln zł. Projekty będą dofinansowane za pomocą pożyczek na warunkach preferencyjnych lub rynkowych tk. o 85 proc. kosztów kwalifikowanych z możliwością uzyskania premii innowacyjnej w wysokości do 20 proc. kapitału wypłaconej pożyczki, ale nie więcej niż 10 mln zł, pomniejszającej kwotę kapitału pożyczki do spłaty.

Polska gospodarka wodorowa

Wodór będzie jednym z najważniejszych elementów transformacji energetycznej, eksperci pokładają szczególne nadzieje w jego roli w dekarbonizacji transportu i przemysłu. Prace nad polską strategię wodorową rozpoczęły się wraz z sygnowaniem 7 lipca 2020 r. listu intencyjnego. Został przedstawiony także projekt Polskiej Strategii Wodorowej (PSW).

Technologie wodorowe są istotnym elementem osiągnięcia Europejskiego Zielonego Ładu  oraz kluczowym projektem MKiŚ. Wizją polskiej strategii wodorowej jest stworzenie polskiej gałęzi gospodarki wodorowej. Ma się do tego przyczynić rozwój rodzimych patentów i technologii wodorowych oraz ich wykorzystanie na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej i utrzymania konkurencyjności polskiej gospodarki.

Celem PSW jest m.in. wsparcie dekarbonizacji przemysłu, sprawna i bezpieczna dystrybucja wodoru, stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego oraz produkcja wodoru w nowych instalacjach. Rząd chce rozwinąć wykorzystanie mocy zainstalowanej w OZE dla potrzeb produkcji wodoru i paliw syntetycznych w oparciu o proces elektrolizy. Zainstalowana moc elektrolizerów w Polsce sięgnie w 2030 r. 2 GW.

Źródło: NFOŚiGW

Redakcja GLOBEnergia