Instytut  Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk – partner projektu GeoDH we współpracy Urzędami Miast w Uniejowie oraz Poddębicach, Geotermią Uniejów Sp. z o.o. i Geotermią Poddębice Sp. z o.o. zapraszają na bezpłatne warsztaty.

Zakres tematyczny, materiały informacyjne oraz podręcznik z treścią merytoryczną przygotowali eksperci Projektu GeoDH. Analogiczne spotkania zaplanowano w 13 innych krajach  biorących udział w projekcie.
Projekt  Promote Geothermal District Heating in Europe  jest realizowany w ramach programu Intelligent Energy Europe (IEE).  Uczestniczy w nim 10 partnerów z Bułgarii, Holandii, Danii, Francji, Polski, Słowacji, Słowenii, Węgier, Włoch oraz Europejska Rada Energetyki Geotermalnej  (EGEC) jako inicjator i koordynator projektu.  Celem projektu jest promowanie stosowania energii geotermalnej w Europie

Tematyka spotkań:
  •  13 października 2014r. Warsztaty szkoleniowe dotyczące możliwości i podstawowych aspektów stosowania energii geotermalnej w ciepłownictwie sieciowym
  • 14  października 2014r.  Warsztaty prezentujące wyniki Projektu GeoDH i wizytę studyjną w obiektach geotermalnych

Miejsce Spotkań:

  • Uniejów, Sala Konferencyjna Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich przy ul. Zamkowej 2.

 

Podczas  pierwszego dnia Warsztatów szkoleniowych (13.10 b.r.) zostanie przybliżona wiedza dot. ciepłownictwa geotermalnego (aspekty złożowe, technologiczne, ekonomiczne, prawne), co powinno m.in. wskazać na zasadność jego rozwoju w Polsce, ułatwiać podejmowanie decyzji w tym zakresie, stosowanie odpowiednich procedur prawno-administracyjnych, ujmowanie geotermii w planach zaopatrzenia w ciepło, itd.

Podczas Warsztatów prezentujących wyniki Projektu (14.10 b.r.) przedstawione będą jego główne efekty i opracowania (dot. m.in. potencjału zasobowego, aspektów technicznych, finansowych, prawnych, dobrych praktyk). Są one istotne także dla Polski, dlatego powinny być pomocne m.in. w prowadzeniu ciepłowniczych obiektów geotermalnych, podejmowaniu decyzji o realizacji kolejnych, czy kreowaniu warunków dla rozwoju ciepłownictwa geotermalnego.

Zachęcamy Państwa do udziału tym bardziej, że Warsztaty odbywają się na Niżu Polski, który ma perspektywy  dla zastosowania geotermii w ciepłownictwie. Warto zatem skorzystać z możliwości poszerzenia wiedzy i informacji w tym zakresie. Organizowane są w Uniejowie – mieście, które jest w centrum uwagi ze względu na pomyślne stosowanie geotermii (podobnie jak pobliskie Poddębice).

IGSMiE PAN