Wczoraj, 23 lutego 2015 roku Urząd Regulacji Energetyki skierował prośbę do wszystkich stowarzyszeń i organizacji zrzeszających przedsiębiorców działających na rynku OZE o wypełnienie i przesłanie do URE specjalnego formularza.

 
Dotyczy to uchwalonej Ustawy o OZE. W formularzu należy zawszeć wszelkie pytania dotyczące zapisów ustawy, które budzą wątpliwości interpretacyjne.  Jak twierdzi dyrektor Katarzyna Szwed-Lipińska, zgromadzony w ten sposób materiał pozwoli na dokonanie szczegółowej analizy nowego otoczenia prawnego, w jakim funkcjonować będą wytwórcy energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, co wydaje się niezmiernie istotne w szczególności ze względu na stopień złożoności przepisów tej ustawy oraz zakres wynikających z nich zmian w obszarze systemu wsparcia.

Zapytania można kierować do 20 marca 2015 na adres e-mail: Leszek.Wodzynski@ure.gov.pl. 

Oficjalne pismo do stowarzyszeń/organizacji – tutaj

Formularz do wypełnienia – tutaj

Tekst Ustawy o OZE – tutaj 
 
Źródło: Urząd Regulacji Energetyki