Prosumenci wyprodukowali 98,6 proc. energii

URE przedstawił informacje dotyczące energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacjach wprowadzonych do sieci dystrybucyjnej w 2020 r. W stosunku do 2019 r., odnotowano ponad trzykrotny wzrost wolumenu energii elektrycznej wprowadzonej do sieci z mikroinstalacji tj. na poziomie 1,15 TWh. Dynamika wzrostu wolumenu energii wytworzonej we wszystkich mikroinstalacjach w okresie 2019/2018 wyniosła około 122 proc., natomiast w okresie 2020/2019 – 211 proc. Blisko 98,5 proc. tej energii wyprodukowali prosumenci w instalacjach fotowoltaicznych.

W 2020 r. energia elektryczna wytwarzana była w niemal 460 tysiącach mikroinstalacji, a ich łączna moc zainstalowana wynosiła ponad 3 GW. Najwięcej pod względem liczby – bo prawie 459 tys. – było mikroinstalacji wykorzystujących energię promieniowania słonecznego. Dla porównania, pozostałych mikroinstalacji wykorzystujących inne źródła odnawialne było tylko 493.

Prosumenci eksploatowali 452 tys. z 459 tys. wszystkich mikroinstalacji, wprowadzając do sieci dystrybucyjnych nieco ponad 1,1 TWh energii elektrycznej. Warto zauważyć, że na koniec 2019 r. w naszym kraju było ok. 149 tys. prosumentów, podczas gdy na koniec 2018 roku –  51 tys..

W 2020 r. nastąpił także wzrost o 17 proc.  udziału ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci przez prosumentów w łącznej ilości energii oddanej do sieci przez wszystkich wytwórców w mikroinstalacjach. Udział ten w kolejnych latach rósł, od niemal 78 proc. w 2018 r. osiągając ponad 95 proc. na koniec 2020 r.

Podobnie jak w 2019 r. największa część mikroinstalacji prosumenckich została przyłączona do sieci PGE Dystrybucja (około 154 tys.) i Tauron Dystrybucja (około 142 tys.). Do sieci tych dwu operatorów przyłączono 2/3 wszystkich mikroinstalacji prosumenckich. Trzecie miejsce pod względem liczby przyłączonych prosumentów przypadło Enerdze – Operator (niemal 87 tys. mikroinstalacji).

W oczekiwaniu na usługi elastyczności

Rafał Gawin, prezes URE, zauważa, że produkcja energii w zielonych mikroźródłach przyrasta w ogromnym tempie. Ich moc zainstalowana w przeciągu trzech lat wzrosła blisko dziesięciokrotnie

– Rola tego rodzaju rozproszonych źródeł wytwórczych w naszym kraju może rosnąć, szczególnie w kontekście transformacji energetycznej i budowy nowej architektury rynku energii, na którym pojawiają się nowe podmioty, jak chociażby obywatelskie społeczności energetyczne, prosumenci, a z czasem – gdy rozwiną się usługi elastyczności- także fleksumenci – podkreśla Prezes URE.

Rośnie świadomość Polaków

Coraz większa świadomość Polaków w dziedzinie ochrony środowiska oraz możliwości zaoszczędzenia na rachunkach za energię elektryczną przekładają się na rosnące zainteresowanie konsumentów produkcją energii z własnych, ekologicznych źródeł energii. Z przydomowych instalacji produkuje się energię na własny użytek, a nadwyżki wprowadzane są do sieci dystrybucyjnych.

Źródło: URE 

Redakcja GLOBEnergia