Prosumenci przechodzą na net-billing? Wyniki Mój Prąd 4.0

W połowie kwietnia 2022 roku została uruchomiona czwarta edycja programu Mój Prąd - Mój Prąd 4.0. Nowa dotacja do fotowoltaiki, a także do innych technologii pozwalających na zwiększenie autokonsumpcji produkowanej energii została przeznaczona tylko dla prosumentów rozliczających się w nowym systemie rozliczeń - net-billingu. W związku z tym te osoby, które chciałby otrzymać dofinansowanie, a do tej pory rozliczały się w systemie opustów, muszą przejść na net-billing. Czy są zainteresowani? Pytamy NFOŚiGW. 

Zdjęcie autora: Maria Niewitała-Rej
Zdjęcie autora: Maria Niewitała-Rej

Maria Niewitała-Rej

Redaktor GLOBEnergia

Podziel się

Program Mój Prąd 4.0 jest niejako odpowiedzią na zmianę systemu rozliczeń prosumentów i w znacznym stopniu wspiera rozwiązania zwiększające autokonsumpcję produkowanej w instalacji fotowoltaicznej energii. Maksymalne dofinansowanie na mikroinstalacje wraz z magazynami energii może sięgnąć nawet 20,5 tys. zł. Dla nowych prosumentów wchodzących w system net-billingu lub dla osób, które przejdą z systemu opustów na net-billing, a jeszcze nie skorzystały z dotacji, do samej instalacji fotowoltaicznej przewidziano dofinansowanie w wysokości maksymalnie 4 tys. zł. Jeśli jednak prosumenci zdecydują się na inwestycje w dodatkowe elementy zwiększające autokonsumpcję, wtedy dofinansowanie do fotowoltaiki jest zwiększone o 1 tys. zł i może wynieść 5 tys. zł. Do tego do 5 tys. zł na magazyn ciepła i 7,5 tys. zł na magazyn energii elektrycznej. Dodatkowe 3 tys. zł można otrzymać przy zainstalowaniu systemów HEMS/EMS, ale tylko pod warunkiem zakupu magazynu energii elektrycznej bądź ciepła. Kwoty dofinansowania na poszczególne elementy nie mogą przekraczać 50% poniesionych kosztów.

Bonus dla "starych" prosumentów

W programie Mój Prąd 4.0 przewidziano dodatkowe korzyści dla “starych” prosumentów, którzy już skorzystali z programu Mój Prąd 3.0 i zdecydują się przejść na net-billing oraz rozbudować swoją mikroinstalację fotowoltaiczną o magazyny energii. Taki prosument może liczyć na dodatkową dotację na instalację fotowoltaiczną w wysokości 2 tys. zł. Dotacje do pozostałych elementów są analogiczne jak w pozostałych przypadkach. Wszystko to oczywiście pod warunkiem przejścia na net-billing.

Przejście na net-billing - czy są zainteresowani?

Według danych przekazanych Redakcji Globenergia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i stanu na 13.05.2022 r., spośród 719 wniosków o dofinansowanie, 435 złożono w net-billingu, a 284 dotyczy przejścia z systemu net-metering na net-billing. To oznacza, że 40% wniosków dotyczy zmiany systemu rozliczeń.

Tempo składania wniosków w czwartej edycji programu jest zdecydowanie mniej intensywne niż w trzeciej edycji. Przypomnijmy, że w trzeciej edycji programu budżet wyczerpał się w zaledwie 3 miesiące. 6 października 2021 roku o 14:05 Narodowy Fundusz zamknął nabór. 178 005 wniosków w złożonych Generatorze Wniosków o Dofinansowanie wyczerpało pulę budżetu trzeciego naboru programu Mój Prąd wynoszącą 534 mln zł. Choć w tej edycji można otrzymać zdecydowanie wyższe dofinansowanie niż przysługujące wtedy 3 tys. zł, a budżet jest mniejszy - 350 mln zł, to po liczbach widać, że zainteresowanie jest dużo niższe: 59 tys. wniosków składanych średnio w ciągu jednego miesiąca w Moim Prądzie 3.0 wobec 719 wniosków złożonych w ciągu pierwszego miesiąca Mojego Prądu 4.0. Niskie zainteresowanie programem wynika prawdopodobnie między innymi z faktu, że po ogromnym marcowym boomie, w kwietniu 2022 roku montaże domowych instalacji fotowoltaicznych spadły prawie do zera. Eksperci przewidują, że zainteresowanie fotowoltaiką odbuduje się na przełomie pierwszego i drugiego półrocza 2022 roku. Być może również wtedy Mój Prąd 4.0 zyska na popularności u nowych prosumentów. Warto również podkreślić, że programy Mój Prąd i Moje Ciepło można łączyć, a więc zainteresowanie mogą wykazać również właściciele domów o podwyższonym standardzie energetycznym, którzy inwestują w pompę ciepła. Inwestorzy, którym udało się zgłosić swoją mikroinstalację fotowoltaiczną do OSD przed 31.03.2022 r. pewnie w większości zdecydują się na pozostanie w opustowym systemie rozliczeń, a nie na wnioskowanie o dotację i przejście na net-billing.

Będą zmiany w Programie Mój Prąd

Według danych NFOŚiGW w trwającym obecnie czwartym naborze w programie „Mój Prąd” – według danych na dzień 20 maja 2022 r. – złożono 840 wniosków o dofinansowanie. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował naszą Redakcję, że prowadzi obecnie prace informatyczne nad zmianą aplikacji do oceny wniosków o dofinansowanie. Być może dzięki temu wnioski będą mogły być oceniane szybciej niż w poprzednich naborach! Przypomnijmy, że aktualny czas rozpatrywania wniosków w programie Mój Prąd 3.0 wynosi 300 dni roboczych.

Zobacz również