Prosumenci w net bilingu zyskają 23% wartości depozytu – propozycje zmian w ustawie

Jeśli jesteś prosumentem w net-billingu, mamy dobrą wiadomość – w propozycjach zmian w ustawie OZE pojawiła się zmiana,  którą proponowaliśmy jako redakcja w ramach czteropaku dla prosumentów. 

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Czteropak dla prosumenta to nasza propozycja czterech zmian, które powinny zajść w net-billingu, żeby instalacje w tym systemie rozliczeń przynosiły prosumentom więcej korzyści. W propozycji zmian w ustawie OZE znalazł się zapis, który w praktyce pozwoli na rozliczanie depozytu prosumenckiego bez podatku VAT, chociaż techniczne rozwiązanie wygląda nieco inaczej. O co chodzi?

Ministerstwo dostrzegło nasze postulaty

Prosumenci powinni płacić VAT dopiero po rozliczeniu salda, co pozwoliłoby obniżyć ich obciążenia finansowe – to jeden z postulatów naszego Czteropaku dla prosumentów. Obecnie prosument musi sfinansować nie tylko wartość energii, ale także podatek VAT. Jednak w niedługiej przyszłości może się to zmienić. Według projektu zmian ustawy OZE, artykuł 4c, ustęp 4 zyska brzmienie:

Wartość depozytu prosumenckiego dotycząca danego miesiąca kalendarzowego jest ustalana, zwiększana o współczynnik 1,23 i przyporządkowywana do konta prosumenckiego w kolejnym miesiącu kalendarzowym”.

Depozyt prosumencki ma więc zostać powiększony o 23%, a więc o wartość podatku VAT. W praktyce więc oznacza to, że prosumenci w net-billingu będą rozliczać się tak, jakby VAT naliczany był dopiero po rozliczeniu salda. Różnica między ceną rynkową energii, według której ustalana jest wartość energii wprowadzanej przez prosumenta do sieci, a stawką w taryfie operatora (za tą cenę prosumenci kupują energię z sieci), będzie mniejsza. Opłacalność rozliczeń w net-billingu wzrośnie!

Reakcja branży

Propozycje zmian nie są jeszcze zatwierdzone. Obecnie ustawa jest na etapie konsultacji społecznych. W tym celu trafiła na przykład na biurko prezesa Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV.

Dostaliśmy do konsultacji ustawę o odnawialnych źródłach energii i cieszymy się, że jeden z naszych postulatów z czteropaku został zauważony, czyli punkt dotyczący rozliczania sprzedawanej energii, którą sprzedajemy bez VATu, a kupujemy z VATem, będzie w tej chwili uwzględniony. Trochę w innej formie, bo do wartości depozytu zostanie dodane 23% wartości tego, co w tym depozycie mamy, więc na koniec dnia wychodzi to, co chcielibyśmy uzyskać” – mówi Maciej Borowiak, Prezes Zarządu SBF Polska PV. 

Tak więc chociaż nie wszystkie zmiany w ustawie OZE są ciepło przyjęte przez branżę fotowoltaiczną, to propozycja zwiększenia depozytu prosumenckiego odbierana jest pozytywnie. 

Cieszymy się, że ta zmiana została zauważona i mam nadzieję, że zostanie wprowadzona, bo na razie trwa proces konsultacji. Ważne, że zmiana jest na plus, ale mamy jeszcze trzy, a właściwie już cztery elementy naszego czteropaku do dalszych prac” – dodał Maciej Borowiak. 

Pięciopak – rozszerzamy czteropak dla prosumenta

W net-billingu jest 350 tysięcy domów, a więc nawet milion osób może skorzystać na zmianach, które proponujemy w ramach pięciopaku dla prosumenta. Rozszerzyliśmy propozycje, które proponowaliśmy w czteropaku, o wprowadzenie możliwości świadczenia usług elastyczności przez prosumentów. 

Takie usługi byłyby korzystne dla obu stron, zarówno dla operatorów jak i dla prosumentów. Operatorzy mogliby za pośrednictwem instalacji prosumenckich wpływać na stabilność i bezpieczeństwo sieci (w szczególności stabilizować napięcie), natomiast prosumenci mogliby uzyskiwać korzyść finansową pozwalającą sterować swoimi instalacjami.

Mikroinstalacje prosumenckie stanowią obecnie większość mocy fotowoltaiki w Polsce i w ostatnich latach byli siłą, która popchnęła transformację sektora elektroenergetyki do przodu. Jeśli obywatelska energetyka rozproszona ma się dalej rozwijać, potrzebujemy sprzyjających warunków rozliczenia dla prosumentów, żeby kolejne osoby mogły decydować się na inwestycję w mikroinstalacje. 

Rozmawialiśmy o tym w ostatnim odcinku:

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia