Prosumenci! Znamy listę sprzedawców zobowiązanych na 2022 rok

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin wyznaczył 180 sprzedawców zobowiązanych na obszarach działania poszczególnych dystrybutorów oraz jednego dla wytwórców przyłączonych do sieci przesyłowej. Sprzedawcy zobowiązani odgrywają ważną rolę w rozliczeniu energii elektrycznej, którą wytwarzają i pobierają prosumenci w Polsce. 

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

prosument 1:1,

Wyznaczenie przez Prezesa URE sprzedawców zobowiązanych na kolejny rok wynika z zapisów ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zgodnie z regulacjami operatorzy systemów dystrybucyjnych i elektroenergetycznych przekazują regulatorowi informacje dotyczące sprzedawców energii o największym wolumenie jej sprzedaży odbiorcom końcowym. Następnie Prezes URE wyznacza sprzedawcę zobowiązanego na terenie działania każdego z operatorów.

Jakie obowiązki ma sprzedawca zobowiązany?

Do obowiązków sprzedawców zobowiązanych należy m.in. zakup energii odnawialnej z instalacji OZE o mocy mniejszej niż 500 kW, rozliczanych w systemie aukcyjnym oraz w systemie taryfy gwarantowanej (FIT). Obowiązkiem jest także zakup wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej energii odnawialnej wytwarzanej przez przedsiębiorców eksploatujących mikroinstalacje, w tym fotowoltaiczne, jeśli ci nie zdecydują się na skorzystanie z prosumenckiego systemu opustów. Sprzedawcy zobowiązani dokonują również rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci i pobranej z sieci przez prosumentów.

- Zadania realizowane przez sprzedawców zobowiązanych stanowią istotny element zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemów wsparcia OZE: w szczególności systemu aukcyjnego, systemów FIT/FIP – wskazuje Rafał Gawin, Prezes URE. Sprzedawcy zobowiązani odgrywają również istotną rolę w rozliczaniu energii elektrycznej, którą wytwarzają i pobierają prosumenci.

Zaktualizowana lista wszystkich sprzedawców zobowiązanych znajduje się w TUTAJ.

System net-billingowy od kwietnia 2022 roku 

Przypomnijmy, że według ostatniej nowelizacji ustawy o OZE, 1 kwietnia 2022 roku system opustów zostanie zastąpiony systemem net-billingowym. W planowanym od kwietnia systemie rozliczeń - net-billingu, prosumenci będą się rozliczali w oparciu o zakup i sprzedaż energii. Energia elektryczna wprowadzona przez prosumenta do sieci będzie rozliczana ze sprzedawcą zobowiązanym lub wybranym, według jej wartości rynkowej. Wartość energii będzie określana na podstawie rynkowych notowań energii elektrycznej na rynku dnia następnego. W praktyce, energia sprzedawana przez prosumenta będzie dużo tańsza, niż ta kupowana.

Źródło: URE, własne

Zobacz również