Prosumenci znów drożej sprzedadzą energię. Znamy cenę RCEm za grudzień

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) opublikowały rynkową miesięczną cenę energii elektrycznej (RCEm) za grudzień 2022 r.  Ile wyniosła? Jak zmieniały się RCEm na przestrzeni pierwszego roku obowiązywania net-billingu? Podsumowujemy 2022 rok z RCEm!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

fotowoltaika

11 stycznia 2023 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) opublikowały rynkową miesięczną cenę energii elektrycznej (RCEm) za grudzień 2022 r. Na podstawie RCEm wyznaczana będzie kwota zasilająca depozyt prosumencki. Na ten moment PSE wyznaczyły siedem RCEm dla miesięcy od kwietnia 2022 r. - początku obowiązywania net-billingu w Polsce do grudnia 2022 włącznie, czyli do końca pierwszego roku, w którym zaczął obowiązywać net-billing. Przypomnijmy, że energia oddana do sieci w kwietniu, maju i czerwcu została rozliczona po cenie dla czerwca. Warto również zaznaczyć, że PSE publikując nowe ceny energii ma również możliwość skorygowania cen podanych w poprzednich miesiącach. Zwykle te korekty są niewielkie i wynikają z aktualizacji danych przekazywanych PSE przez Operatorów.

RCEm za grudzień 2022 - 716,80 zł za MWh

RCEm za grudzień wynosi 716,80 zł za MWh. Oznacza to, że za każdą kilowatogodzinę energii elektrycznej oddanej do sieci w grudniu, prosument otrzyma około 72 grosze. Z uzyskanych środków prosument będzie mógł pokryć koszty kupowanej energii, a za dystrybucję i opłaty stałe będzie musiał zapłacić osobno - z własnych środków. Do tej pory gospodarstwo domowe zużywające 3000 kWh w skali roku płaciło za jedną kilowatogodzinę wraz z dystrybucją około 73 groszy. To kwota uwzględniająca cenę energii, koszty dystrybucji i podatek VAT.  W trwającym już 2023 roku ceny energii i jej dystrybucji zostały zamrożone do określonych limitów. Gwarantowana cena energii obowiązuje:

  • do 2 tys. kWh rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych;
  • do 2,6 tys. kWh rocznie dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami;
  • do 3 tys. kWh rocznie dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników.

Powyżej tych limitów będzie obowiązywała maksymalna cena energii, która w przypadku odbiorców w gospodarstwach domowych wynosi 693 zł/MWh. Powyżej limitu wzrosną też koszty dystrybucji, które będą zależne od opłat u danego dystrybutora. Rok jednak się dopiero rozpoczął, więc w jego pierwszych miesiącach większość gospodarstw domowych będzie korzystała z zamrożenia obu cen: zakupu i dystrybucji energii.

Cena podana przez PSE w styczniu dotyczy energii oddanej do sieci w grudniu, ale dopiero teraz zasili konto prosumenta. To oznacza, że będzie mogła zostać wykorzystana do pokrycia kosztów energii w trwającym już 2023 roku. 

Jak widać w poniższej tabeli, w dalszym ciągu RCEm utrzymuje się na bardzo korzystnym poziomie - jest niewiele niższa niż cena energii, za którą płacą gospodarstwa domowe łącznie z dystrybucją i wyższa niż cena zakupu samej energii elektrycznej bez dystrybucji, która wynosi około 50 groszy.

RCEm - Rynkowa miesięczna cena energii elektryczneCena [zł/MWh]
kwiecień656,04
maj656,04
czerwiec656,04
lipiec796,27
sierpień1019,06
wrzesień710,03
październik576,35
listopad705,2
grudzień716,80

RCEm - Rynkowa miesięczna cena energii elektrycznej od kwietnia 2022 r. do grudnia 2022 r. W tabeli zawarto ceny skorygowane.
Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE)

Cena RCEm ponownie rośnie - Porównanie cen w ciągu roku 

W październiku rynkowa miesięczna cena energii elektrycznej (RCEm) osiągnęła do tej pory najniższą wartość wynoszącą 576,35 zł za kWh (577,24 zł/MWh przed korektą). W listopadzie mieliśmy do czynienia z ponownym wzrostem do 705,2 zł/MWh (703,81 zł/MWh przed korektą). Cena grudniowa utrzymała się na podobnym poziomie, a nawet jest nieco wyższa i wynosi 716,80. Najwyższą wartość RCEm zaobserwowaliśmy w sierpniu tego roku. Za każdą megawatogodzinę oddaną do sieci w sierpniu, prosumenci rozliczani w net-billingu otrzymali 1019,06 zł.

Zmiany rynkowej miesięcznej ceny energii.
Zmiany rynkowej miesięcznej ceny energii.
Źródło: GLOBENERGIA, PSE

Możemy więc podsumować, że pierwszy rok, w którym obowiązuje net-billing zakończył się pozytywnie. Ceny sprzedaży energii do sieci we wszystkich miesiącach były wyższe od cen jej zakupu, mimo początkowych prognoz, że będzie odwrotnie. Prosumenci mogli sobie również zgromadzić sporą nadwyżkę na koncie dzięki wyjątkowo wysokiej cenie w sierpniu skorelowanej z wysoką produkcją energii z fotowoltaiki. Będą mogli ją wykorzystać w trwającym jeszcze okresie zmniejszonej produkcji w zimie. 

Ceny godzinowe zamiast cen miesięcznych

Ten sposób rozliczania energii będzie obowiązywał przez kolejne dwa lata. Od 1 lipca 2024 roku nadwyżki energii również będą rozliczane na zasadach net-billingu, ale po cenach godzinowych. Nowi prosumenci mają ustawowo zagwarantowaną możliwość rozliczania się w net-billingu przez 15 lat od momentu wprowadzenia pierwszej energii do sieci.

Zobacz również