Prosumencie! Masz #PrawoDoCzystejEnergii – podpisz petycję

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV zorganizowało ogólnopolską akcję, której głównym celem jest zagwarantowanie bezpiecznego systemu rozliczeń energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacjach fotowoltaicznych. Organizacja branżowa zachęca do podpisania petycji i wsparcia akcji #PrawoDoCzystejEnergii. Głównym postulatem jest wydłużenie okresu przejściowego dla wprowadzanego nowego system rozliczeń dla prosumentów do 31 grudnia 2023 roku.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Ogólnopolska akcja jest skierowana przede wszystkim do przyszłych prosumentów. Inicjatywa powstała na bazie ostatnich wydarzeń związanych z planowanymi zmianami w systemie rozliczeń energii wyprodukowanej w mikroinstalacjach fotowoltaicznych. Obecnie rząd pracuje nad przepisami mającymi na celu zmianę systemu opustów na system sprzedażowy (net-billing), zaledwie kilku latach dynamicznego rozwoju segmentu prosumenckiego w Polsce - obecny system prosumencki funkcjonuje w Polsce od 2016 roku. 

Według danych Agencji Rynku Energii, na koniec września w Polsce było ponad 705 tys. prosumentów OZE w Polsce. Wielu właścicieli domów jednorodzinnych planuje inwestycje w niezależne źródło energii z własnych środków pieniężnych. Według badania opinii publicznej “Indywidualne instalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych”, przeprowadzonego przez Kantar Public na zlecenie Instytutu Ekonomii Środowiska oraz Polskiego Alarmu Smogowego, 73 proc. mieszkańców domów jednorodzinnych negatywnie ocenia planowane zmiany systemu rozliczeń. 42 proc. respondentów planuje zamontować fotowoltaikę w najbliższych latach. Motorem napędowym polskiego rynku fotowoltaicznego nie są tylko programy wsparcia jak Mój Prąd czy Czyste Powietrza oraz taniejąca technologia, ale przede wszystkim system opustów. 53 proc. respondentów uważa, że obecny model wsparcia jest atrakcyjny dla inwestorów. 49 proc. badanych wskazała, że sytuacja spowodowana zmianą sposobu rozliczania prosumentów zmusi do odłożenia ich planów montażowych na później.

Tak szybka zmiana systemu rozliczeń wpłynie nie tylko na sam rynek prosumencki, który jest dziś ważnym elementem architektury energetycznej w Polsce, ale na realizację przez Polskę celów OZE. Co więcej, likwidacja systemu opustów jest realizowana w dobie dramatycznych wzrostów cen energii. Fotowoltaika jest obecnie jednym ze źródeł taniej energii, w związku z czym obecnie działania rządu nie są do końca zrozumiałe przez społeczeństwo. 

#PrawoDoCzystejEnergii

Podpisz petycję!

SBF Polska PV zachęca do podpisania petycji i wsparcia działań w ramach akcji #PrawoDoCzystejEnergii. W ramach akcji branża PV oraz obywatele apelują jednym głosem o to, aby w nowym systemie rozliczania energii z fotowoltaiki zapewnione były zasady sprawiedliwości społecznej, pewności prawa i bezpieczeństwa rynku. Przyszli prosumenci (indywidualni i zbiorowi) powinni mieć gwarancję sprawiedliwej stawki odkupu wytworzonej energii, nie niższej niż cena zakupu. Branża PV wskazuje, że zmiany muszą zostać poddane ocenie skutków regulacji (OSR) celem potwierdzenia wpływ zmian w ustawie na obywateli, firmy działające w branży fotowoltaicznej oraz spółki obrotu.

Najważniejszym postulatem jest wydłużenie okresu przejściowego dla wprowadzanego nowego system rozliczeń dla prosumentów do 31 grudnia 2023 roku. Petycja znajduje się TUTAJ. Podpisz i wesprzyj ogólnopolską akcję!

Zobacz również