Aktywny Prosument

Projekt “Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta” jest prowadzony przez konsorcjum PGE Dystrybucja, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Lubelskiej oraz firmy Apator Elkomtech. Partnerem wspierającym jest Gmina Rząśnia. Całkowita wartość projektu wynosi 4 mln zł, w tym wartość dofinansowania to blisko 3 mln zł. Zakończenie projektu przewidziano na wrzesień 2021 r. Dlaczego zdecydowano się na gminę Rząśnia? Na jej terenie ponad 90 proc. domów zostało wyposażonych w instalacje fotowoltaiczne.

Zainstalowany system pozwoli na ograniczenie wzrostów napięcia spowodowanych pracą instalacji prosumenckich i zlikwiduje przyczynę wyłączeń źródeł fotowoltaicznych, a instalacje prosumenckie z zasobnikiem energii będą mogły pracować również przy braku napięcia w sieci zasilającej.

Przekaz sygnałów odbywać się będzie poprzez linie operatora sieci dystrybucyjnej z wykorzystaniem inteligentnych liczników energii AMI zainstalowanych u prosumentów oraz systemu informatycznego SCADA nadzorującego pracę układów prosumenckich, dla którego aparatura zainstalowana będzie częściowo u operatora oraz częściowo u prosumentów. Systemy tego typu będą sprzyjać zwiększeniu elastyczności pracy sieci elektroenergetycznych i współtworzyć będą tzw. inteligentne systemy elektroenergetyczne typu smart grid.

Naukowcy chcą przetestować opracowane i testowane laboratoryjnie rozwiązanie w środowisku rzeczywistym. To innowacyjny system, nieznany jeszcze w Polsce. Konsorcjum liczy na to, że efektem badań będzie opracowanie i wdrożenie rozwiązań uwzględniających potrzebę rynku w zakresie budowy sieci przyszłości, tj. zarządzanych przez OSD mikrosystemów elektroenergetycznych. W sposób pośredni poprawi się jakość dostarczanej do odbiorców energii, oraz będzie możliwość zwiększenia liczby i mocy zainstalowanych instalacji OZE.

– Skalę pozostających do rozwiązania problemów organizacyjnych i technicznych niech zobrazuje informacja, iż w 2017 r. w sieci Oddziału Łódź pracowało około tysiąca instalacji prosumenckich, a dziś – 28 tys. – powiedział Witold Filipiński, dyrektor Dep. Usług Dystrybucyjnych Oddziału Łódź.

Pierwsze spotkania z mieszkańcami.

Odbyły się już pierwsze spotkania z mieszkańcami gminy, mające na celu namówienie ich do udziału w projekcie. 11 marca przedstawiciele konsorcjum spotkali się z mieszkańcami gminy Biała. Autorzy projektu zachęcali prosumentów do udziału w testach poprzez udostępnienie urządzeń fotowoltaicznych do badań. 90 proc. zebranych zadeklarowało udział w projekcie.

Źródło: PGE Dystrybucja/Politechnika Lubelska

Redakcja GLOBEnergia