Prosument lokatorski czyli fotowoltaika w domach wielorodzinnych – będzie nowy program dotacyjny

Wszyscy zainteresowani fotowoltaiką w domach jednorodzinnych znają program Mój Prąd. A co z mieszkańcami domów wielorodzinnych? Aktualnie ich możliwości w inwestycję w fotowoltaikę są dalej mocno ograniczone. Już wkrótce może się to zmienić za sprawą prosumenta lokatorskiego, którego wprowadzenie zapowiedział Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia
Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Dziś - 28.12.2022 r. podczas Konferencji Prasowej, Minister Rozwoju i Technologii (MRiT) Waldemar Buda zapowiedział nowe wsparcie dla fotowoltaiki w Polsce. Tym razem będzie ono dotyczyło nie prosumentów indywidualnych w domach jednorodzinnych, ale budynków wielolokalowych. Prosument lokatorski z budżetem na poziomie 0,5 mld zł z prefinansowania KPO ma w ciągu kilku najbliższych lat przyczynić się do rozwoju fotowoltaiki w budynkach wielorodzinnych.

Prosument lokatorski - zasady

W ramach prosumenta lokatorskiego zarządzający budynkiem wielolokalowym (TBS - Towarzystwem Budownictwa Społecznego, spółdzielnią lub wspólnotą) będzie mógł zainwestować w większą instalację, niż jest potrzebna dla części wspólnej danego budynku.

Autokonsumpcja energii będzie dotyczyć tylko części wspólnej, ale całość energii oddawanej do sieci będzie rozliczana miesięcznie ze sprzedawcą energii według cen hurtowych i wpływać na konto właściciela. Jak czytamy w komunikacie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, przychody właściciela obniżą co do zasady koszty utrzymania budynku, a oszczędności będzie można przeznaczyć np. na remonty czy inne potrzeby. Prosument, czyli w tym przypadku zarządzający budynkiem, będzie musiał zgłosić do sprzedawcy energii sposób rozliczenia (czyli status prosumenta lokatorskiego), dokumentując to uchwałą o budowie takiej instalacji.

W ramach prosumenta lokatorskiego przewidziano maksymalnie korzystne zasady rozliczania. Będzie można odzyskać 100% wartości energii przekazanej do systemu.

Przykład rozliczania

Jak mogłoby wyglądać takie rozliczenie? W przykładzie podanym przez Ministerstwo wzięto pod uwagę budynek mieszkalny składający się z 64 mieszkań, w którym do pokrycia potrzeb wspólnych potrzebne jest 4 MWh energii rocznie, której koszt to około 2800 zł. Instalacja fotowoltaiczna produkująca do 30 MWh/rok, czyli zapewne instalacja o mocy około 30 MW, pokrywa zużycie wspólne i przekłada się na przychody dla budynku w wysokości 19 600 zł/rok. Dzięki temu lokatorzy nie płacą za energię w części wspólnej i obniża się ich własny koszt zużycia. Średnia obniżka na lokal w takim wypadku to 328 zł/rok przez kolejnych 15 lat.

prosument lokatorski
Przykład rozliczania energii produkowanej przez prosumenta lokatorskiego, źródło: MRiT

Dofinansowanie

Oprócz korzystnego rozliczenia prosument lokatorski będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie.

W ramach grantu OZE przewidziano dofinansowanie do 50% instalacji ze środków przeznaczonych na prefinansowanie KPO (PFR). Budżet to 0,5 mld zł.

Grant może pokryć zakup, montaż lub budowę nowej instalacji odnawialnego źródła energii, a także modernizację instalacji OZE, w wyniku której moc instalacji wzrośnie o co najmniej 25%. Co więcej, dofinansowanie może dotyczyć nie tylko fotowoltaiki. Będą nim też objęte instalacje wspomagające – magazyny energii, pompy ciepła itp.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 1 lutego 2023 r. do Banku Gospodarstwa Krajowego. 

Dzięki dotacji przewidywany zwrot z inwestycji w podanym powyżej przykładzie według Instytutu Gospodarki Nieruchomościami, wyniósłby około 5 lat.

A co z prosumentem zbiorowym?

Przypomnijmy, że od 1 kwietnia 2022 roku funkcjonuje prosument zbiorowy energii odnawialnej. Jest rozwiązaniem dla bloków mieszkalnych, które pozwala wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym podłączanie się do jednego wspólnego punktu przyłączenia w bloku mieszkalnym i dzielenie na wszystkich mieszkańców energii wyprodukowanej z instalacji fotowoltaicznej. 

Rozwiązanie nie cieszy się jednak zainteresowaniem. Jak podaje MRiT, dotąd nie powstała żadna instalacja prosumenta zbiorowego.

Prosument zbiorowy został wprowadzony przez nowelizację ustawy o OZE. Będzie więc obowiązywał równolegle z prosumentem lokatorskim. W ramach prosumenta zbiorowego zasilane mogą być części wspólne i rozliczane na zasadach prosumenckich. Energia może być zużywana na bieżąco, a nadwyżki sprzedawane do sieci po cenie średniej hurtowej.

Nadwyżka zasila rachunek energii, a reszta odkładana jest na koncie. Ewentualny nadmiar na koniec roku jest zwracany prosumentowi w wysokości 20% za każdy miesiąc niewykorzystanych środków - tak jak w net-billingu.

Źródło: MRiT

Zobacz również