Wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Olsztynie stawia na program Prosument obierając sobie tym samym bardzo ambitne cele.

Jak dowiadujemy się z oficjalnej strony NFOŚiGW, nabór wniosków o dofinansowanie mikroinstalacji w WFOŚiGW w Olsztynie ma się rozpocząć już w tym roku, a nie jak planowano w 2015 roku. Tak nagła decyzja wynika z tego, że osoby fizyczne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe czują potrzebę i chęć wzięcia udziału w tym programie.
 
Jak powiedział Adam Krzysków, prezes zarządu WFOŚiGW w Olsztynie – „Nasze uczestnictwo w programie umożliwi jego przetestowanie „na żywo” oraz sprawdzenie jego wad i zalet. Zdobyta w ten sposób wiedza pozwoli nam lepiej przygotować się do absorpcji środków unijnych oraz nowych wyzwań, jakie pojawią się na poziomie regionalnym po wdrożeniu przez Polskę nowej perspektywy finansowej UE”.


Jak zostać Prosumentem? Poradnik Prosument dostępny jest w numerze 6/2014 GLOBEnergia


Wiele projektów instalacji nie odpowiada w pełni wymogom stawianym przez projekt Prosument, co oznacza, że wnioski będą musiały być bardzo rzetelnie sprawdzane, a wiele projektów będzie musiało ulec modyfikacjom.
W następnej kolejności, do programu Prosument dołączy WFOŚiGW w Rzeszowie. Co więcej, łącznie z WFOŚiGW w Olsztynie wykorzystają 75 milionów złotych czyli około 75% środków, które planowo miały zostać przeznaczone na cele programu Prosument w ciągu najbliższych dwóch lat. Warto jednak pamiętać, że korzystając z oferty Prosumenta za pośrednictwem funduszy wojewódzkich, to właśnie one określają warunki dofinansowania.Program Prosument powstał z myślą o promowaniu instalacji opartych na OZE.
Źródło: NFOŚiGW