Jak poinformował WFOŚiGW w Opolu, środki przeznaczone w roku 2016 na realizację „Programu dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii ze środków WFOŚiGW w Opolu” –  PROSUMENT OPOLSKI uległy wyczerpaniu.

 
W związku z tym nabór wniosków w ramach programu został zamknięty z dniem 26.02.2016 r.
WFOŚiGW w Opolu złożył wniosek do NFOŚiGW w Warszawie o przystąpienie do Programu pn. „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2) Prosument linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”.
Na oficjalnej stronie czytamy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przygotował program dający możliwości finansowania przedsięwzięć wspierających zakup i montaż instalacji wykorzystujących rozproszone, odnawialne źródła energii.
Program skierowany jest do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych będących właścicielami, współwłaścicielami lub wieczystymi użytkownikami mieszkań i nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi położonych na terenie województwa opolskiego.
 
Wsparciem finansowym w formie dotacji, będą objęte przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii cieplnej lub energii elektrycznej takie jak:
 
pompy ciepła,
instalacje solarne,
systemy fotowoltaiczne,
małe elektrownie wiatrowe,
 
na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych. Jednocześnie informujemy, że Budżet Programu „Prosumenta Opolskiego” na rok 2016 określony w planie działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wynosi 2,5 mln. zł.
Od  01.01.2016 r. obowiązuje nowy Regulamin wraz z Załącznikami „Programu dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii ze środków WFOŚiGW w Opolu” zwany „Prosumentem Opolskim” oraz nowy wzór „Wniosku o udzielenie dotacji”. 
 
Źródło: WFOŚiGW w Opolu