Ogłoszony przez NFOŚiGW program PROSUMENT wspierać ma w założeniu mikroinstalacje oparte na odnawialnych źródeł energii.
Czy spełnia nadzieje branży?
Wypowiedzi w tym temacie udzielił Michał Siembab, dyrektor generalny Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej.