24 kwietnia 2015 roku ruszył nabór wniosków dla osób fizycznych do programu PROSUMENT. 

 
Jak podaje Ministerstwo Gospodarki  kwota, na którą opiewają wnioski przekroczyła już 30 mln złotych, a minęło zaledwie kilka dni od otwarcia naboru. Średnia wartość planowanych inwestycji to ponad 40 tys. zł.
 
Co więcej, najwięcej wniosków dotyczy inwestycji w instalacje fotowoltaiczne. To właśnie one cieszą największą popularnością. Kolejną zależnością, jaką można zauważyć jest zdecydowanie największe zainteresowaniem programem Prosument w województwie małopolskim.
 
Instalacje OZE finansowane będą przez pożyczki wraz z dotacjami. Dofinansowanie wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych. W formie dotacji dofinansowywane są:
• Do 15% (w okresie 2014–2015 20%) kotły na biomasę, kolektory słoneczne, pompy ciepła, 
• Do 30% (w okresie 2014–2015 40%) fotowoltaika, turbiny wiatrowe, kogeneratory.
Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu instalacji (kotły na biomasę, pompy ciepła, kolektory słoneczne) na potrzeby budynku mieszkalnego wynosi: 
• 100 tys. zł – w przypadku osoby fizycznej (za wyjątkiem instalacji układu mikrokogeneracyjnego na biogaz), 
• 300 tys. zł – w przypadku wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej oraz w każdym przypadku dla instalacji układu mikrokogeneracyjnego na biogaz; 
Natomiast w przypadku fotowoltaiki, turbin wiatrowych i kogeneratorów: 
• 150 tys. zł – w przypadku osoby fizycznej (za wyjątkiem instalacji układu mikrokogeneracyjnego na biogaz), 
• 450 tys. zł – w przypadku wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej oraz w każdym przypadku dla instalacji układu mikrokogeneracyjnego na biogaz.
 

Program Prosument w trzech krokach – TUTAJ