MKiŚ wylicza: prosument w nowym systemie net-billingu zaoszczędzi ok. 1670 zł rocznie

Zdjęcie autora: Patrycja Rapacka

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom
fotowoltaika

15 października odbyło się drugie posiedzenie podkomisji, której zadaniem jest procedowanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o OZE zaproponowanej przez posłankę Jadwigę Emilewicz (nr 1382). W trakcie posiedzenia przyjęto poprawki, z których wynika, że wszyscy, którzy przyłączą swoje mikroinstalacje OZE po 1 stycznia 2022 roku, zostaną automatycznie przeniesieni do systemu net-bilingowego po 1 lipca 2022 roku. W praktyce oznacza to, że przyszłoroczni prosumenci skorzystają z systemu opustów maksymalnie przez pół roku. Jest to również zupełne wycięcie z projektu systemu rozliczeń 1:1, który proponowała poseł Jadwiga Emilewicz. 50 organizacji podpisało się pod apelem do rządu przeciwko wprowadzaniu tak gwałtownych zmian w systemie rozliczeń. Co dalej? Posiedzenie stałej komisji senackiej ds. energii, dotyczące projektu poselskiego, odbędzie się 27 października.

Poseł Marek Krząkała zwrócił się z pytaniami w interpelacji skierowanej do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Polityk pyta o zmiany w systemie rozliczeń fotowoltaiki. W odpowiedzi wiceminister oraz pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska poinformował, że w nowelizacji ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy OZE wprowadza się rozwiązania dla prosumentów oraz wdraża unijną dyrektywę rynkową (2019/944). Regulacje europejskie zobowiązują do wprowadzenia możliwości sprzedaży energii elektrycznej wyprodukowanej przez odbiorców aktywnych, czyli prosumentów. Wiąże się to z obowiązkiem m.in. opłat sieciowych, które będę ponosić prosumenci. Wiceminister podkreśla, że zmiany są konieczne dla stabilnego funkcjonowania i rozwoju systemu elektroenergetycznego. Zmiany są też kolejnym etapem transformacji polskiego rynku energii elektrycznej.

Tworząc nowy system prosumencki resort chce zapewnić w dalszym ciągu narzędzia do obniżenia rachunków za energię elektryczną. Zyska przedstawił wyniki analizy resortu.

- Biorąc pod uwagę planowane wsparcie z programu Mój Prąd (3 000 zł) oraz ulgę podatkową, prosument w projektowanym nowym systemie (net-billingu) zaoszczędziłby ok. 1670 zł rocznie w przypadku przejścia na taryfę G12 w porównaniu do konsumenta o identycznym poziomie zużycia energii (4,5 MWh rocznie). Jest to oszczędność około 56 proc. w porównaniu do gospodarstwa bez instalacji PV. W rzeczywistości rachunki za energię elektryczną będą jeszcze niższe, ale w analizie uwzględniono uśredniony roczny koszt inwestycyjny na okres 15 lat (ok. 950 zł). Należy dodać, że ten mechanizm wyeliminuje potrzebę przewymiarowywania instalacji przez prosumentów – wyjaśnia Zyska.

Dodał, że net-billing to rozwiązanie kompromisowe wypracowane w toku konsultacji z inicjatorami odrębnego projektu poselskiego. Nowy model stanowi rozliczanie wartościowe, czyli odnoszące się do ceny energii, a nie ilościowe energii pobranej i wprowadzanej do sieci. Prosument będzie wynagradzany za każdą kWh wprowadzoną do sieci po bieżących cenach giełdowych. Podkreślił, że dotychczasowi prosumenci mają zagwarantowane prawa nabyte, czyli mogą korzystać z systemu opustów przez 15 lat.

Resort w ramach zmian chce zachęcić do inwestycji w magazyny energii oraz zmienić „błędne postrzeganie sieci elektroenergetycznej jako wirtualnego magazynu”.

Co z wcześniej deklarowanym system przejściowym?

Zyska poinformował, że resort kończy obecnie prace nad modelem rozliczeń prosumentów w ramach projektu nowelizacji UC74. Wymogi dyrektywy RED II już teraz nakazują wdrożenie rozwiązań umożliwiających prosumentom sprzedaż wytworzonych nadwyżek energii. - Projektowane zmiany realizują wymogi prawa UE w zakresie prosumentów, które nie mogą zostać opóźnione – podkreśla Zyska.

W zaproponowanych i przyjętych poprawkach do projektu poselskiego podczas ostatniego posiedzenia podkomisji uwzględniono przejściowy system opustów (1 stycznia-30 czerwca 2022 roku), okres dostosowawczy obejmujący system net-billingu w oparciu o ceny giełdowe miesięczne (1 lipca 2022 rok – 30 czerwca 2024 roku) oraz docelowy model rozliczeń wprowadzający system net-billingu w oparciu o ceny giełdowe godzinowe, który miałby obowiązywać od 1 lipca 2024 roku.

Ponadto zgodnie z projektem poselskim przewiduje się wprowadzenie przepisów dotyczących prosumenta wirtualnego, których wejście w życie zakłada się od 2 lipca 2024 roku, natomiast wejście w życie regulacji w zakresie prosumenta zbiorowego - 1 stycznia 2022 roku.

Źródło: Sejm 

Zobacz również