23 stycznia 2017 rozpoczyna się uzupełniający nabór wnioskówo dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROSUMENT*, który potrwa do wyczerpania środków.

Termin zakończenia realizacji zadań (decyduje data złożenia zapotrzebowania wraz z kompletem załączników) nie może przekroczyć dnia 30 maja 2017 r. Zadania zakończone po tym terminie nie będą finansowane.

W przypadku gdyby Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, nie podpisał aneksu umożliwiającego finansowanie umów zawartych po 1 stycznia 2017 roku ze środków programu PROSUMENT, WFOŚiGW w Szczecinie oferuje możliwość sfinansowania zadania z programu Pożyczek dla Osób Fizycznych, na warunkach programu Pożyczek, bez konieczności ponownego składania wniosków.

Wnioskodawcy składają wnioski osobiście po wcześniejszej rejestracji systemie rezerwacji wizyt lub telefonicznie pod numerem Punktu Obsługi Programu Prosument właściwym dla miejsca realizacji inwestycji:

– Szczecin            – 91 831 25 90-92
– Koszalin            – 94 375 04 94-96
– Szczecinek        – 94 375 04 80-81

Wszelkie dokumenty i załączniki niezbędne do złożenia wniosku znajdują się na stronie internetowej WFOŚiGW w Szczecinie.

Przypominamy, że 16 stycznia 2017 r. rozpoczął się nabór na ekopożyczki dla osób fizycznych na korzystniejszych warunkach (pełna informacja poniżej). Program pożyczek kierowany jest do mieszkańców, posiadających prawo do dysponowania nieruchomością na cele mieszkaniowe w Województwie Zachodniopomorskim. Nabór ma charakter ciągły, aż do wyczerpania środków przewidzianych na realizację tego zadania. W porównaniu z ubiegłym rokiem, zwiększono alokację środków przeznaczonych na udzielanie pożyczek do 10 mln zł, a także poziom umorzenia. W przypadku wymiany kotłów zasilanych paliwem stałym poziom umorzenia może sięgnąć nawet 50%.

Źródło: WFOŚiGW w Szczecinie