Przepisy w II kwartale 2021 r.

Przypomnijmy, że Emilewicz informowała, że z rozwiązaniem prosumenta wirtualnego/prosumenta zbiorowego ówczesne ministerstwo rozwoju i technologii chciało być gotowe do końca 2020 r.  O proponowanych zmianach w ustawie OZE, podczas Kongresu Fotowoltaicznego PVCON 2020, mówił Przemysław Hofman – zastępca dyrektora w Departamencie Gospodarki Niskoemisyjnej w byłym Ministerstwie Rozwoju

MRPiT poinformowało GLOBEnergia.pl na początku lutego 2021 r. że “prace nad projektem przepisów wprowadzających zmiany w obecnym systemie prosumenta energii odnawialnej wprowadzające m.in. rozwiązania dedykowane konsumpcji zbiorowej są już na zaawansowanym etapie”. Obecnie wstępny projekt został przekazany do konsultacji do Urzędu Regulacji Energetyki oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Resort wskazuje na wagę i złożoność zmian, które miałyby prowadzić nowe przepisy. W jego ocenie planowane zmiany legislacyjne mogą okazać się kolejnym bodźcem dla rozwoju rozproszonych źródeł OZE. Zgodnie z Narodowym Spisem Ludności z 2013 r. większą liczbę mieszkań stanowią mieszkania w budynkach wielorodzinnych (7,7 z 13 mln) względem budynków jednorodzinnych – podkreśla resort.

Resort przewiduje że przepisy wejdą w życie w II kwartale 2021 r. Oprócz instrumentu prosumenta zbiorowego MRPIT pracuje także nad nowelizacją ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

Efektywność energetyczna w wielorodzinnych budynkach, będą pilotaże

Donata Bieniecka-Popardowska informowała w styczniu br. naszą redakcję, że NFOŚiGW prowadzi prace nad dwoma programami pilotażowymi dotyczącymi poprawy efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych. Programy te będą obejmować m.in. budynki wielorodzinne i przewidziane jest w nich zastosowanie m.in. instalacji fotowoltaicznych. Planowane uruchomienie tych pilotaży przypada na pierwszą połowę br. i wówczas NFOŚiGW będzie informować o szczegółach.

Warto zauważyć, że pod koniec listopada 2020 r. MKiŚ poinformowało w odpowiedzi na jedną z interpelacji o planach wprowadzenia programów wsparcia dla budynków wielorodzinnych. Wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska wskazał, że NFOŚiGW analizuje wspólnie z MKiŚ możliwości i zasadność uruchomienia nowych instrumentów. Analizowano trzy programy.

Program Nasz Prąd dotyczyłby wsparcia zbiorowej energetyki prosumenckiej w zakresie mikroinstalacji fotowoltaicznych do 50 kW, które mogą być zainstalowane na dachach budynków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Jako efekt programu przy założeniu realizacji w latach 2020-2023 może być 25 tys. instalacji o łącznej mocy 1 GW.

Kolejny analizowany program to Wirtualny Prosument, komplementarny z regulacjami dot. prosumenta zbiorowego, który przewiduje wsparcie instalacji OZE i systemu zarządzania energią w budynkach jednostek samorządu terytorialnego. Przewidywany efekt programu, przy założeniu realizacji w latach 2020-2025 to 10 tys. instalacji o łącznej mocy 500 MW – czytamy w odpowiedzi MKiŚ.

Przewidywany jest także program priorytetowy Sprawiedliwe Budownictwo, dedykowany termomodernizacji budynków komunalnych i podwyższenia ich standardu energetycznego. Beneficjentami będą jednostki samorządu terytorialnego. Planowany efekt programu, przy założeniu realizacji w latach 2020-2025 to 160 tys. komunalnych lokali mieszkalnych o poprawionej efektywności energetycznej z niskoemisyjnymi źródłami ciepła.

– Na chwilę obecną brak jest uzgodnień co do ewentualnej wysokości budżetów przeznaczonych na realizację ww. programów, ponieważ ich wielkość i podział uzależniona jest od uruchomienia zewnętrznych źródeł finansowania takich jak np. Fundusz Modernizacyjny lub środki w ramach Krajowego Planu Odbudowy – wskazał w listopadzie 2020 r. Ireneusz Zyska.

Nasza redakcja wystosowała pytania do NFOŚiGW i MKiŚ w sprawie postępów prac nad tymi programami. Będziemy niebawem informować o ustaleniach GLOBEnergia.pl.

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom